Вы тут

Дакументы

Падпiсаны дэкрэт аб замежнай бязвыплатнай дапамозе
0 545

Падпiсаны дэкрэт аб замежнай бязвыплатнай дапамозе

Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка падпiсаў Дэкрэт №5 «Аб замежнай бязвыплатнай дапамозе».

Рашэнне Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
0 1020

Рашэнне Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Аб праве грамадзян, якія выступаюць сведкамі ў крымінальным працэсе, на юрыдычную дапамогу. 2 ліпеня 2015 г.

Закон  Рэспублiкi Беларусь
0 986

Закон Рэспублiкi Беларусь

Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб рэкламе».

Выканаў план — атрымай грошы цалкам
0 401

Выканаў план — атрымай грошы цалкам

Памылкі кіраўнікоў не паўплываюць на прэміі работнікаў

Указ № 649 ад 30 снежня 2014 г.
0 445

Указ № 649 ад 30 снежня 2014 г.

Раз­гле­дзеў­шы прад­стаў­лен­ні Мі­ніс­тэр­ства куль­ту­ры і са­ве­та фон­ду Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па пад­трым­цы куль­ту

Закон Рэспублікі Беларусь Аб ратыфікацыі Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе
0 587

Закон Рэспублікі Беларусь Аб ратыфікацыі Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе

Ар­ты­кул 1. Ра­ты­фі­ка­ваць Да­га­вор аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, пад­пі­са­ны ў г.

Аб уня­сен­ні змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь «Аб цэ­на­ўтва­рэн­ні»
0 473

Аб уня­сен­ні змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь «Аб цэ­на­ўтва­рэн­ні»

За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Пры­ня­ты Па­ла­тай прад­стаў­ні­коў   24 чэр­ве­ня 2014 го­да

Но­выя пла­ны для бе­ла­рус­кай пры­ро­ды
0 623

Но­выя пла­ны для бе­ла­рус­кай пры­ро­ды

За­цвер­джа­ны асноў­ныя стра­тэ­гіч­ныя да­ку­мен­ты па раз­віц­ці сіс­тэ­мы асаб­лі­ва ахоў­ных пры­род­ных тэ­ры­то­рый

За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь
0 564

За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь

Аб уня­сен­ні змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у не­ка­то­рыя за­ко­ны Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па пы­тан­н

Дыялог

Аляксандр Карлюкевіч: Кнігі — гэта характар жыцця ў розных яго праявах

Аляксандр Карлюкевіч: Кнігі — гэта характар жыцця ў розных яго праявах

Міністр інфармацыі аб сэнсе дэвізу кніжнай выстаўкі.

Уладзімір Макей: Прыярытэту «эканамічнай дыпламатыі» патрабуе час

Уладзімір Макей: Прыярытэту «эканамічнай дыпламатыі» патрабуе час

Гэтымi днямi дыпламатычная служба Беларусi адзначае векавы юбiлей. 

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Мерапрыемства нядаўна прайшло ў Доме прэсы.

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Гісторыя дзяржаўнасці складаецца са знакавых дат і падзей.

На шляху беларускай дзяржаўнасці

На шляху беларускай дзяржаўнасці

Аднайменны круглы стол прайшоў у Доме прэсы.

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Ці магчыма падлічыць ахвяры, якія пакінула пасля сябе Першая сусветная вайна? 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

У лётнай кніжцы Сяргея Пацкевіча — 970 гадзін налёту.