23 Верасень, нядзеля

Вы тут

Энергетыка

Энергетыка

Согласованному верить
0 424

Согласованному верить

Электростанция будет сдана в срок

Чыстая арыфметыка
0 254

Чыстая арыфметыка

Сёлета экспарт электраэнергіі плануюць павялічыць удвая, а яе імпарт — істотна паменшыць

Браслаў  «ставіць» на клімат
0 313

Браслаў «ставіць» на клімат

Ча­го да­лей ча­каць у га­лі­не энер­га­эфек­тыў­нас­ці?

БелАЭС: таннейшая электрычнасць — чысцейшае паветра
0 472

БелАЭС: таннейшая электрычнасць — чысцейшае паветра

Праз 5 га­доў на­шай кра­і­не не­аб­ход­на да­сяг­нуць зні­жэн­ня вы­кі­даў вуг­ля­кіс­ла­га га­зу і дыя­ксі­ду азо­ту на 15% да ўзроў­ню 2010 го­

Нашу АЭС маразамі не спужаеш
0 213

Нашу АЭС маразамі не спужаеш

На­ват эк­стрэ­маль­нае на­двор'е не паў­плы­вае на ра­бо­ты па ўзвя­дзен­ні стан­цыі

З 2019 года наша краіна спыніць імпарт электрычнасці?
0 224

З 2019 года наша краіна спыніць імпарт электрычнасці?

Мі­ніс­тэр­ства энер­ге­ты­кі пра­цяг­вае пра­цу па зні­жэн­ні ім­пар­ту пер­ша­сных энер­га­рэ­сур­саў.

Як не верыш вачам, то памацай сам
0 491

Як не верыш вачам, то памацай сам

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» па­спра­ба­ваў вы­свет­ліць усе не­да­хо­пы і пе­ра­ва­гі пра­ек­та «АЭС-2006», па якім бу­ду­ец­ца Бе­ла­рус­кая атам­н

Да сусветнага ўзроўню
0 267

Да сусветнага ўзроўню

на­блі­жа­ец­ца эфек­тыў­насць энер­га­сіс­тэ­мы краіны

На бяс­пе­цы не эка­но­мяць
0 406

На бяс­пе­цы не эка­но­мяць

Пла­ну­ец­ца, што струк­ту­ра пад­рых­тоў­кі бе­ла­рус­кіх атам­шчы­каў бу­дзе ство­ра­на на­ле­та ў ліс­та­па­дзе, а ў 2016-м пач­нец­ца на­ву

Будаўнікі пастараюцца
0 248

Будаўнікі пастараюцца

Ка­ля 90% ра­бот на Бе­ла­рус­кай АЭС сё­ле­та вы­ка­на­юць ай­чын­ныя спе­цы­я­ліс­ты

«Мы ведаем, які са­юз хо­чам...»
0 213

«Мы ведаем, які са­юз хо­чам...»

Ці ўзнік­нуць праб­ле­мы з пры­знан­нем ЕЭС?

Эканомiлi, але не­да­эка­но­мі­лі
0 219

Эканомiлi, але не­да­эка­но­мі­лі

Учо­ра на па­ся­джэн­ні Прэ­зі­ды­у­ма Са­ве­та Мі­ніст­раў Бе­ла­ру­сі агу­чы­лі вы­ні­кі Го­да бе­раж­лі­вас­ці.

Дыялог

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Міністр інфармацыі — пра тыражы і асобнікі, класікаў і сучаснікаў.

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Адбыўся рэспубліканскі круглы стол «Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры». 

З чаго пачынаецца Айчына?

З чаго пачынаецца Айчына?

На гэтае пытанне шукалі адказу падчас круглага стала «Вывучэнне малой радзімы: вопыт, праблематыка, перспектывы». 

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Гэты год абвешчаны Годам малой радзімы.

Аб чым званы Хатыні звоняць сёння?

Аб чым званы Хатыні звоняць сёння?

Заўтра спаўняецца роўна 75 гадоў, як фашысцкія карнікі спалілі разам з людзьмі невялікую лясную вёсачку Хатынь пад Лагойскам.

Чаго прагнуць сучасныя сем'і?

Чаго прагнуць сучасныя сем'і?

Сучасныя жанчыны становяцца ўсё больш незалежнымі, а мужчыны — больш эмацыянальнымі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

75 год таму пачалося вызваленне Беларусі

75 год таму пачалося вызваленне Беларусі

23 верасня 1943 года, савецкімі войскамі быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў першы населены пункт Беларусі — раённы цэнтр Камарын.

Грамадства

Каму і чым дапаможа ТЦСАН

Каму і чым дапаможа ТЦСАН

Ад дапамогі дома пажылым і да стварэння крызісных пакояў для ахвяр хатняга гвалту.

Грамадства

Маштабныя вучэнні прайшлі ў краіне

Маштабныя вучэнні прайшлі ў краіне

Актыўная фаза камандна-штабнога вучэння Узброеных Сіл прайшла ў Беларусі ў верасні.