Вы тут

Энергетыка

Энергетыка

Для нядбайных спажыўцоў — тарыф з каэфіцыентам 2
0 280

Для нядбайных спажыўцоў — тарыф з каэфіцыентам 2

Та­кім чы­нам, у на­шай кра­і­не па­вя­ліч­ва­юц­ца та­ры­фы на элект­рыч­насць і цэ­ны на газ для дзярж­прад­пры­ем­стваў, якія ўжы­ва­юць

Согласованному верить
0 532

Согласованному верить

Электростанция будет сдана в срок

Чыстая арыфметыка
0 277

Чыстая арыфметыка

Сёлета экспарт электраэнергіі плануюць павялічыць удвая, а яе імпарт — істотна паменшыць

Браслаў  «ставіць» на клімат
0 344

Браслаў «ставіць» на клімат

Ча­го да­лей ча­каць у га­лі­не энер­га­эфек­тыў­нас­ці?

БелАЭС: таннейшая электрычнасць — чысцейшае паветра
0 491

БелАЭС: таннейшая электрычнасць — чысцейшае паветра

Праз 5 га­доў на­шай кра­і­не не­аб­ход­на да­сяг­нуць зні­жэн­ня вы­кі­даў вуг­ля­кіс­ла­га га­зу і дыя­ксі­ду азо­ту на 15% да ўзроў­ню 2010 го­

Нашу АЭС маразамі не спужаеш
0 247

Нашу АЭС маразамі не спужаеш

На­ват эк­стрэ­маль­нае на­двор'е не паў­плы­вае на ра­бо­ты па ўзвя­дзен­ні стан­цыі

З 2019 года наша краіна спыніць імпарт электрычнасці?
0 230

З 2019 года наша краіна спыніць імпарт электрычнасці?

Мі­ніс­тэр­ства энер­ге­ты­кі пра­цяг­вае пра­цу па зні­жэн­ні ім­пар­ту пер­ша­сных энер­га­рэ­сур­саў.

Як не верыш вачам, то памацай сам
0 567

Як не верыш вачам, то памацай сам

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» па­спра­ба­ваў вы­свет­ліць усе не­да­хо­пы і пе­ра­ва­гі пра­ек­та «АЭС-2006», па якім бу­ду­ец­ца Бе­ла­рус­кая атам­н

Да сусветнага ўзроўню
0 296

Да сусветнага ўзроўню

на­блі­жа­ец­ца эфек­тыў­насць энер­га­сіс­тэ­мы краіны

На бяс­пе­цы не эка­но­мяць
0 460

На бяс­пе­цы не эка­но­мяць

Пла­ну­ец­ца, што струк­ту­ра пад­рых­тоў­кі бе­ла­рус­кіх атам­шчы­каў бу­дзе ство­ра­на на­ле­та ў ліс­та­па­дзе, а ў 2016-м пач­нец­ца на­ву

Будаўнікі пастараюцца
0 258

Будаўнікі пастараюцца

Ка­ля 90% ра­бот на Бе­ла­рус­кай АЭС сё­ле­та вы­ка­на­юць ай­чын­ныя спе­цы­я­ліс­ты

«Мы ведаем, які са­юз хо­чам...»
0 228

«Мы ведаем, які са­юз хо­чам...»

Ці ўзнік­нуць праб­ле­мы з пры­знан­нем ЕЭС?

Дыялог

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Ці магчыма падлічыць ахвяры, якія пакінула пасля сябе Першая сусветная вайна? 

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Міністр інфармацыі — пра тыражы і асобнікі, класікаў і сучаснікаў.

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Адбыўся рэспубліканскі круглы стол «Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры». 

З чаго пачынаецца Айчына?

З чаго пачынаецца Айчына?

На гэтае пытанне шукалі адказу падчас круглага стала «Вывучэнне малой радзімы: вопыт, праблематыка, перспектывы». 

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Гэты год абвешчаны Годам малой радзімы.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Партызанскія рукапісы — бясцэнныя сведчанні ваеннага часу

Партызанскія рукапісы — бясцэнныя сведчанні ваеннага часу

Партызанскія часопісы — насамрэч унікальныя інфармацыйныя зборнікі, значэнне і важнасць якіх разумелі ў тым ліку іх стваральнікі і чытачы.

Грамадства

Беларускія навукоўцы прадставілі больш за 300 распрацовак і тэхналогій

Беларускія навукоўцы прадставілі больш за 300 распрацовак і тэхналогій

На юбілейнай выстаўцы Нацыянальнай акадэміі навук.

Эканоміка

Ніна Жалязнова: Мы, беларусы, па сваёй ментальнасці — людзі зямлі

Ніна Жалязнова: Мы, беларусы, па сваёй ментальнасці — людзі зямлі

«Звязда» ўжо неаднойчы пісала пра гэту незвычайную жанчыну.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Пра ўрокі іншай мовы і шчасце, калі ў доме гаспадар.