Вы тут

Энергетыка

Энергетыка

Пра ядзерныя тэхналогіі — папулярна
0 724

Пра ядзерныя тэхналогіі — папулярна

У Мінску з'явіўся першы ў краіне Інфармацыйны цэнтр па атамнай энергіі.

Для нядбайных спажыўцоў — тарыф з каэфіцыентам 2
0 394

Для нядбайных спажыўцоў — тарыф з каэфіцыентам 2

Та­кім чы­нам, у на­шай кра­і­не па­вя­ліч­ва­юц­ца та­ры­фы на элект­рыч­насць і цэ­ны на газ для дзярж­прад­пры­ем­стваў, якія ўжы­ва­юць

Согласованному верить
0 655

Согласованному верить

Электростанция будет сдана в срок

Чыстая арыфметыка
0 316

Чыстая арыфметыка

Сёлета экспарт электраэнергіі плануюць павялічыць удвая, а яе імпарт — істотна паменшыць

Браслаў  «ставіць» на клімат
0 366

Браслаў «ставіць» на клімат

Ча­го да­лей ча­каць у га­лі­не энер­га­эфек­тыў­нас­ці?

БелАЭС: таннейшая электрычнасць — чысцейшае паветра
0 527

БелАЭС: таннейшая электрычнасць — чысцейшае паветра

Праз 5 га­доў на­шай кра­і­не не­аб­ход­на да­сяг­нуць зні­жэн­ня вы­кі­даў вуг­ля­кіс­ла­га га­зу і дыя­ксі­ду азо­ту на 15% да ўзроў­ню 2010 го­

Нашу АЭС маразамі не спужаеш
0 268

Нашу АЭС маразамі не спужаеш

На­ват эк­стрэ­маль­нае на­двор'е не паў­плы­вае на ра­бо­ты па ўзвя­дзен­ні стан­цыі

З 2019 года наша краіна спыніць імпарт электрычнасці?
0 249

З 2019 года наша краіна спыніць імпарт электрычнасці?

Мі­ніс­тэр­ства энер­ге­ты­кі пра­цяг­вае пра­цу па зні­жэн­ні ім­пар­ту пер­ша­сных энер­га­рэ­сур­саў.

Як не верыш вачам, то памацай сам
0 602

Як не верыш вачам, то памацай сам

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» па­спра­ба­ваў вы­свет­ліць усе не­да­хо­пы і пе­ра­ва­гі пра­ек­та «АЭС-2006», па якім бу­ду­ец­ца Бе­ла­рус­кая атам­н

Да сусветнага ўзроўню
0 323

Да сусветнага ўзроўню

на­блі­жа­ец­ца эфек­тыў­насць энер­га­сіс­тэ­мы краіны

На бяс­пе­цы не эка­но­мяць
0 497

На бяс­пе­цы не эка­но­мяць

Пла­ну­ец­ца, што струк­ту­ра пад­рых­тоў­кі бе­ла­рус­кіх атам­шчы­каў бу­дзе ство­ра­на на­ле­та ў ліс­та­па­дзе, а ў 2016-м пач­нец­ца на­ву

Будаўнікі пастараюцца
0 324

Будаўнікі пастараюцца

Ка­ля 90% ра­бот на Бе­ла­рус­кай АЭС сё­ле­та вы­ка­на­юць ай­чын­ныя спе­цы­я­ліс­ты

Дыялог

Аляксандр Карлюкевіч: Кнігі — гэта характар жыцця ў розных яго праявах

Аляксандр Карлюкевіч: Кнігі — гэта характар жыцця ў розных яго праявах

Міністр інфармацыі аб сэнсе дэвізу кніжнай выстаўкі.

Уладзімір Макей: Прыярытэту «эканамічнай дыпламатыі» патрабуе час

Уладзімір Макей: Прыярытэту «эканамічнай дыпламатыі» патрабуе час

Гэтымi днямi дыпламатычная служба Беларусi адзначае векавы юбiлей. 

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Мерапрыемства нядаўна прайшло ў Доме прэсы.

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Гісторыя дзяржаўнасці складаецца са знакавых дат і падзей.

На шляху беларускай дзяржаўнасці

На шляху беларускай дзяржаўнасці

Аднайменны круглы стол прайшоў у Доме прэсы.

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Ці магчыма падлічыць ахвяры, якія пакінула пасля сябе Першая сусветная вайна? 

Выбар рэдакцыі

Спорт

Якаў Зянько: На лёдзе даю  волю эмоцыям

Якаў Зянько: На лёдзе даю волю эмоцыям

Ён — адзін з нямногіх прадстаўнікоў беларускага фігурнага катання на міжнароднай арэне. 

Грамадства

Чаму карты на беларускай мове — гэта стапрацэнтны эксклюзіў?

Чаму карты на беларускай мове — гэта стапрацэнтны эксклюзіў?

Першай грунтоўнай работай айчынных картографаў па-беларуску стаў Нацыянальны атлас, выпушчаны ў 2002 годзе.

Культура

Што агульнага паміж творчасцю і «табурэткай»?

Што агульнага паміж творчасцю і «табурэткай»?

Дзе можна асвоіць літаратурнае майстэрства? Як становяцца пісьменнікамі?

Грамадства

Асноўная задача — захаваць біялагічную сям'ю

Асноўная задача — захаваць біялагічную сям'ю

«Звязда» звярнулася па каментарыі аб рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта № 18 да старшынь профільных камісій абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі.