Вы тут

"Родная прырода": чытай і любуйся!


У Вы­да­вец­ка­га до­ма "Звяз­да" з'я­віў­ся но­вы, па-са­праўд­на­му ці­ка­вы і пры­го­жы пра­ект — ча­со­піс "Род­ная пры­ро­да".


Увага! Старонка больш не абнаўляецца. Новыя выпускі часопіса "Родная прырода" знаходзяцца тут.

Ба­га­та ілюст­ра­ва­ны ўні­каль­ны­мі фо­та­здым­ка­мі пей­за­жаў род­най зям­лі, яе вя­лі­кіх і ма­лых на­сель­ні­каў — рас­лін і кве­так, ча­со­піс, ка­лі яго гар­та­еш, абу­джае са­мыя свет­лыя па­чуц­ці, го­нар за сваю пры­го­жую кра­і­ну, до­рыць ад­чу­ван­не су­лад­дзя з на­ва­коль­ным све­там.


"Родная прырода" абвяшчае конкурс!

Прырода – адно з самых галоўных багаццяў чалавека. Яна вучыць прыгажосці і дабрыні, дапамагае зрабіць першыя ў жыцці адкрыцці і дзеліцца з намі сваімі цікавымі сакрэтамі.

Прыйшоў час паказаць на старонках часопіса ўсё яе хараство! Запрашаем юных чытачоў да ўдзелу ў новым творчым конкурсе, прысвечаным прыродзе роднага краю. Дасылайце свае фотаздымкі, эсэ, апавяданні, малюнкі ў рэдакцыю часопіса “Родная прырода” (220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а ці на e-mail: pryroda@zviazda.by). Найлепшыя работы будуць апублікаваны на старонках “Юнага натураліста”, а іх аўтары напрыканцы года атрымаюць падарункі ад Выдавецкага дома “Звязда”.


 

2016 год

 

 

№3/2016

№2/2016

№1/2016

2015 год

 

№12/2015

№11/2015

№10/2015

№9/2015

№8/2015

№7/2015

№6/2015

№5/2015

№4/2015

№3/2015

№2/2015

№1/2015

 


 

2014 год

 

№12/2014

№11/2014

№10/2014

№9/2014

№8/2014

№7/2014

№6/2014

№5/2014

№4/2014(+укладка)

№3/2014 (+укладка)

№2/2014

№1/2014

_________________________________________________________________________________________

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Аповед жанчыны, якая здолела вярнуць дачку з сацыяльнага прытулку

Аповед жанчыны, якая здолела вярнуць дачку з сацыяльнага прытулку

Жанчыну, якая здолела не толькі вярнуць дзіця з прытулку, але і далей выхоўвае яго, знайсці аказалася не проста. 

Грамадства

Чаму зараз варта далей трымацца ад вадаёмаў?

Чаму зараз варта далей трымацца ад вадаёмаў?

Люты больш нагадвае пазачарговы вясновы месяц.

Грамадства

Капыльскі раён. Мінулы год можна назваць стабільным

Капыльскі раён. Мінулы год можна назваць стабільным

Чым Капыльскі раён жыве сёння і якія планы на перспектыву?

Грамадства

Якую літаратуру здаюць у букіністычныя крамы?

Якую літаратуру здаюць у букіністычныя крамы?

Калі звычайныя кнігарні працуюць па формуле «кніга — чалавек», то букіністычныя трымаюцца на прынцыпе «людзі — кнігі — людзі».