30 Ліпень, субота

Вы тут

"Родная прырода": чытай і любуйся!


У Вы­да­вец­ка­га до­ма "Звяз­да" з'я­віў­ся но­вы, па-са­праўд­на­му ці­ка­вы і пры­го­жы пра­ект — ча­со­піс "Род­ная пры­ро­да".
Новы нумар ужо ў продажы! 

Ба­га­та ілюст­ра­ва­ны ўні­каль­ны­мі фо­та­здым­ка­мі пей­за­жаў род­най зям­лі, яе вя­лі­кіх і ма­лых на­сель­ні­каў — рас­лін і кве­так, ча­со­піс, ка­лі яго гар­та­еш, абу­джае са­мыя свет­лыя па­чуц­ці, го­нар за сваю пры­го­жую кра­і­ну, до­рыць ад­чу­ван­не су­лад­дзя з на­ва­коль­ным све­там.


"Родная прырода" абвяшчае конкурс!

Прырода – адно з самых галоўных багаццяў чалавека. Яна вучыць прыгажосці і дабрыні, дапамагае зрабіць першыя ў жыцці адкрыцці і дзеліцца з намі сваімі цікавымі сакрэтамі.

Прыйшоў час паказаць на старонках часопіса ўсё яе хараство! Запрашаем юных чытачоў да ўдзелу ў новым творчым конкурсе, прысвечаным прыродзе роднага краю. Дасылайце свае фотаздымкі, эсэ, апавяданні, малюнкі ў рэдакцыю часопіса “Родная прырода” (220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а ці на e-mail: pryroda@zviazda.by). Найлепшыя работы будуць апублікаваны на старонках “Юнага натураліста”, а іх аўтары напрыканцы года атрымаюць падарункі ад Выдавецкага дома “Звязда”.


 

2016 год

 

 

№3/2016

№2/2016

№1/2016

2015 год

 

№12/2015

№11/2015

№10/2015

№9/2015

№8/2015

№7/2015

№6/2015

№5/2015

№4/2015

№3/2015

№2/2015

№1/2015

 


 

2014 год

 

№12/2014

№11/2014

№10/2014

№9/2014

№8/2014

№7/2014

№6/2014

№5/2014

№4/2014(+укладка)

№3/2014 (+укладка)

№2/2014

№1/2014

_________________________________________________________________________________________

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як цывілізавана расстацца са старымі кнігамі

Як цывілізавана расстацца са старымі кнігамі

Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму за папулярнымі і рэдкімі кнігамі без перабольшвання «палявалі».

Палітыка

Прэзідэнт заклікае знайсці новыя падыходы ў барацьбе з курэннем

Прэзідэнт заклікае знайсці новыя падыходы ў барацьбе з курэннем

Аб гэтым Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях абароту і спажывання тытунёвых вырабаў і электронных сістэм курэння.

Грамадства

Развенчваем міфы аб здаровым харчаванні

Развенчваем міфы аб здаровым харчаванні

Міфы аб харчаванні і розных «паляпшальніках» здароўя гуляюць па інтэрнэт-прасторы з зайздросным пастаянствам.

Грамадства

Якія працы робяць пры планавай мадэрнізацыі дома?

Якія працы робяць пры планавай мадэрнізацыі дома?

Капітальны рамонт можа быць самастойным ці планавым.