24 Ліпень, нядзеля

Вы тут

"Родная прырода": чытай і любуйся!


У Вы­да­вец­ка­га до­ма "Звяз­да" з'я­віў­ся но­вы, па-са­праўд­на­му ці­ка­вы і пры­го­жы пра­ект — ча­со­піс "Род­ная пры­ро­да".
Новы нумар ужо ў продажы! 

Ба­га­та ілюст­ра­ва­ны ўні­каль­ны­мі фо­та­здым­ка­мі пей­за­жаў род­най зям­лі, яе вя­лі­кіх і ма­лых на­сель­ні­каў — рас­лін і кве­так, ча­со­піс, ка­лі яго гар­та­еш, абу­джае са­мыя свет­лыя па­чуц­ці, го­нар за сваю пры­го­жую кра­і­ну, до­рыць ад­чу­ван­не су­лад­дзя з на­ва­коль­ным све­там.


"Родная прырода" абвяшчае конкурс!

Прырода – адно з самых галоўных багаццяў чалавека. Яна вучыць прыгажосці і дабрыні, дапамагае зрабіць першыя ў жыцці адкрыцці і дзеліцца з намі сваімі цікавымі сакрэтамі.

Прыйшоў час паказаць на старонках часопіса ўсё яе хараство! Запрашаем юных чытачоў да ўдзелу ў новым творчым конкурсе, прысвечаным прыродзе роднага краю. Дасылайце свае фотаздымкі, эсэ, апавяданні, малюнкі ў рэдакцыю часопіса “Родная прырода” (220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а ці на e-mail: pryroda@zviazda.by). Найлепшыя работы будуць апублікаваны на старонках “Юнага натураліста”, а іх аўтары напрыканцы года атрымаюць падарункі ад Выдавецкага дома “Звязда”.


 

2016 год

 

 

№3/2016

№2/2016

№1/2016

2015 год

 

№12/2015

№11/2015

№10/2015

№9/2015

№8/2015

№7/2015

№6/2015

№5/2015

№4/2015

№3/2015

№2/2015

№1/2015

 


 

2014 год

 

№12/2014

№11/2014

№10/2014

№9/2014

№8/2014

№7/2014

№6/2014

№5/2014

№4/2014(+укладка)

№3/2014 (+укладка)

№2/2014

№1/2014

_________________________________________________________________________________________

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Новыя будынкі без пандусаў заказчыкі будуць перарабляць за свае грошы

Новыя будынкі без пандусаў заказчыкі будуць перарабляць за свае грошы

За парушэнне нормаў безбар'ернага асяроддзя будуць прыцягваць да адказнасці.

Грамадства

Выданню «Белорусская военная газета. Во славу Родины» — 95 гадоў

Выданню «Белорусская военная газета. Во славу Родины» — 95 гадоў

Перыядычнае выданне «Белорусская военная газета. Во славу Родины» адсвяткавала свой юбілей.

Грамадства

"Тэатр выратоўвае маральна"

"Тэатр выратоўвае маральна"

Карэспандэнты «Звязды» пабывалі на рэпетыцыі тэатральнай студыі,  якая дзейнічае ў гомельскай папраўчай калоніі №4.

Грамадства

Карэспандэнты «Звязды» даведаліся, як людзі ўспрынялі новыя грошы

Карэспандэнты «Звязды» даведаліся, як людзі ўспрынялі новыя грошы

Прайшло ўжо тры тыдні, як краіна жыве з новымі грашыма. Як ідзе адаптацыя?