Вы тут

Цэ­ны вы­рас­лі на 2%


У Бе­ла­ру­сі ін­фля­цыя за лю­ты ў па­раў­на­нні са сту­дзе­нем скла­ла 2%, па­ве­дам­ляе На­цы­я­наль­ны ста­тыс­тыч­ны ка­мі­тэт.

 

Ін­дэкс спа­жы­вец­кіх цэн на та­ва­ры і па­слу­гі ў лю­тым склаў 102%, у ад­но­сі­нах да снеж­ня 2013-га — 103,6%. Цэ­ны на хар­чо­выя та­ва­ры ў лю­тым у па­раў­на­нні са сту­дзе­нем вы­рас­лі на 1,8%, у па­раў­на­нні са снеж­нем мі­ну­ла­га го­да — на 4,2%. Цэ­ны на не­хар­чо­выя та­ва­ры ў лю­тым у па­раў­на­нні са сту­дзе­нем ста­лі вы­шэй на 0,3%, са снеж­нем 2013 го­да — на 0,9%.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прыёмная кампанія: да чаго рыхтавацца?

Прыёмная кампанія: да чаго рыхтавацца?

Зроблены першы крок да аб'яднання экзаменаў.

Культура

Гурт Іrdorath: Наш пасыл - быць сапраўднымі і свабоднымі

Гурт Іrdorath: Наш пасыл - быць сапраўднымі і свабоднымі

Прыклад гісторыі, калі талент сам прабівае сабе месца пад сонцам.

Палітыка

Топ-5 дасягненняў Беларусі ў міжнародных адносінах

Топ-5 дасягненняў Беларусі ў міжнародных адносінах

Гэта не пачатак кнігі-антыўтопіі або фантастычнага фільма пра будучыню нашай планеты.

Грамадства

Міністр аховы здароўя расказаў пра стан медыцыны ў краіне

Міністр аховы здароўя расказаў пра стан медыцыны ў краіне

У 2019 годзе медыцынскую дапамогу ў Беларусі аказвалі на належным узроўні.