Вы тут

Сля­ды вя­лі ў Крас­ную Ста­рон­ку...


 

Ка­лі ра­бот­ні­кам Лю­бан­скай між­рай­інс­пек­цыі па­ве­да­мі­лі пра не­за­кон­нае па­ля­ван­не ка­ля вёс­кі Крас­ная Ста­рон­ка Слуц­ка­га ра­ё­на, тыя са­праў­ды на мес­цы знай­шлі на­паў­ра­за­бра­ную ту­шу ла­ся. А яшчэ — сля­ды ад пра­тэк­та­раў аў­та­ма­бі­ля «УАЗ», якія вя­лі да вёс­кі...

Пад­час апе­ра­тыў­ных ме­ра­пры­ем­стваў уста­на­ві­лі па­да­зра­ва­на­га. Пры агля­дзе до­ма яго ма­ці бы­лі зной­дзе­ны пяць по­лі­эты­ле­на­вых па­ке­таў, у якіх ля­жа­лі сэр­ца, пя­чон­ка і ныр­кі дзі­кай жы­вё­лы, а так­са­ма муж­чын­скае адзен­не з пля­ма­мі бу­ра­га ко­ле­ру і па­ляў­ні­чы нож са сля­да­мі тлу­шчу і поў­сці. У два­ры ста­яў аў­та­ма­біль «УАЗ» без ну­мар­ных зна­каў. У яго ба­гаж­ні­ку дзярж­ін­спек­та­ры так­са­ма за­ўва­жы­лі пля­мы кры­ві і поўсць ла­ся. Мес­ца­зна­хо­джан­не па­ляў­ні­ча­га-не­ле­га­ла за­раз уста­наў­лі­ва­ец­ца. Слуц­кі ра­ён­ны ад­дзел След­ча­га ка­мі­тэ­та за­вёў кры­мі­наль­ную спра­ву за не­за­кон­нае па­ля­ван­не, якое па­цяг­ну­ла на­ня­сен­не шко­ды пры­ро­дзе ў асаб­лі­ва буй­ным па­ме­ры — на су­му 300 ба­за­вых ве­лі­чынь.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.