Вы тут

Сацыяльная падтрымка


Пен­сіі па­вя­лі­чац­ца з ліс­та­па­да

З 1 ліс­та­па­да ў Бе­ла­ру­сі на 5,3% па­вя­лі­чац­ца пра­цоў­ныя пен­сіі. Гэ­та пра­ду­гле­джа­на Ука­зам № 506 «Аб па­вы­шэн­ні пен­сій», які пад­пі­саў Прэ­зі­дэнт.

Гэ­ты да­ку­мент пра­ду­гледж­вае пра­вя­дзен­не з 1 ліс­та­па­да пе­ра­раз­лі­ку пра­цоў­ных пен­сій.

Гэ­та ўжо трэ­цяе па­вы­шэн­не пен­сій сё­ле­та. З 1 лю­та­га яны па­вя­лі­чы­лі­ся ў ся­рэд­нім на 5,2%, з 1 жніў­ня — яшчэ на 7,3%.

Свят­ла­на Бусь­ко.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Работа па вяртанні імёнаў ахвяр канцлагера Штутгаф не спыняецца

Работа па вяртанні імёнаў ахвяр канцлагера Штутгаф не спыняецца

Імя адбіралі: калі ў рэгістрацыйны барак уваходзіў чалавек, то ўжо з наступных дзвярэй выходзіў нумар.

Жыллё

Як даказаць, што сусед сочыць за вамі, а не за злодзеямі

Як даказаць, што сусед сочыць за вамі, а не за злодзеямі

Падобныя звароты ад фізічных асоб — не рэдкасць.

Грамадства

Якую шкоду могуць прынесці бяскрыўдныя цацкі?

Якую шкоду могуць прынесці бяскрыўдныя цацкі?

У сённяшнім быце немагчыма абысціся без хімічных прадуктаў.

Грамадства

Карэспандэнт «Звязды» высвятляла, чаму так цёмна на асветленых вуліцах Магілёва

Карэспандэнт «Звязды» высвятляла, чаму так цёмна на асветленых вуліцах Магілёва

Вечарам прайсціся ўздоўж цэнтральнай вуліцы Першамайскай у Магілёве адно задавальненне.