Вы тут

Сацыяльная падтрымка


Пен­сіі па­вя­лі­чац­ца з ліс­та­па­да

З 1 ліс­та­па­да ў Бе­ла­ру­сі на 5,3% па­вя­лі­чац­ца пра­цоў­ныя пен­сіі. Гэ­та пра­ду­гле­джа­на Ука­зам № 506 «Аб па­вы­шэн­ні пен­сій», які пад­пі­саў Прэ­зі­дэнт.

Гэ­ты да­ку­мент пра­ду­гледж­вае пра­вя­дзен­не з 1 ліс­та­па­да пе­ра­раз­лі­ку пра­цоў­ных пен­сій.

Гэ­та ўжо трэ­цяе па­вы­шэн­не пен­сій сё­ле­та. З 1 лю­та­га яны па­вя­лі­чы­лі­ся ў ся­рэд­нім на 5,2%, з 1 жніў­ня — яшчэ на 7,3%.

Свят­ла­на Бусь­ко.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

​Як беларускія вучоныя ствараюць умовы для бліскучых перамог

​Як беларускія вучоныя ствараюць умовы для бліскучых перамог

Спартыўныя дасягненні чалавека прыблізна на 75 % залежаць ад яго генетыкі. 

Грамадства

Жыхар Жодзіна Генадзь Пузанкевіч даехаў на веласіпедзе з Беларусі да Уладзівастока

Жыхар Жодзіна Генадзь Пузанкевіч даехаў на веласіпедзе з Беларусі да Уладзівастока

Ён кожны дзень імкнуўся пераадольваць не менш за сто кіламетраў.