Вы тут

Сацыяльная падтрымка


Пен­сіі па­вя­лі­чац­ца з ліс­та­па­да

З 1 ліс­та­па­да ў Бе­ла­ру­сі на 5,3% па­вя­лі­чац­ца пра­цоў­ныя пен­сіі. Гэ­та пра­ду­гле­джа­на Ука­зам № 506 «Аб па­вы­шэн­ні пен­сій», які пад­пі­саў Прэ­зі­дэнт.

Гэ­ты да­ку­мент пра­ду­гледж­вае пра­вя­дзен­не з 1 ліс­та­па­да пе­ра­раз­лі­ку пра­цоў­ных пен­сій.

Гэ­та ўжо трэ­цяе па­вы­шэн­не пен­сій сё­ле­та. З 1 лю­та­га яны па­вя­лі­чы­лі­ся ў ся­рэд­нім на 5,2%, з 1 жніў­ня — яшчэ на 7,3%.

Свят­ла­на Бусь­ко.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

У спорце ёй двойчы прыходзілася пачынаць усё спачатку.

Грамадства

 Малая гістарычная радзіма — вёска Харобічы на Чарнігаўшчыне. Рэпартаж

Малая гістарычная радзіма — вёска Харобічы на Чарнігаўшчыне. Рэпартаж

Нудна больш не будзе. Гэтую і многія іншыя цытаты з савецкага фільма «Вяселле ў Малінаўцы» падчас паездкі ў госці да жоўта

Грамадства

Што трэба, каб пражыць даўжэй?

Што трэба, каб пражыць даўжэй?

Герыятр распавядае пра сакрэты доўгажыхароў і тое, што падаўжае наша жыццё.