Вы тут

Сацыяльная падтрымка


Пен­сіі па­вя­лі­чац­ца з ліс­та­па­да

З 1 ліс­та­па­да ў Бе­ла­ру­сі на 5,3% па­вя­лі­чац­ца пра­цоў­ныя пен­сіі. Гэ­та пра­ду­гле­джа­на Ука­зам № 506 «Аб па­вы­шэн­ні пен­сій», які пад­пі­саў Прэ­зі­дэнт.

Гэ­ты да­ку­мент пра­ду­гледж­вае пра­вя­дзен­не з 1 ліс­та­па­да пе­ра­раз­лі­ку пра­цоў­ных пен­сій.

Гэ­та ўжо трэ­цяе па­вы­шэн­не пен­сій сё­ле­та. З 1 лю­та­га яны па­вя­лі­чы­лі­ся ў ся­рэд­нім на 5,2%, з 1 жніў­ня — яшчэ на 7,3%.

Свят­ла­на Бусь­ко.

Выбар рэдакцыі

У свеце

Барацьба з эпiдэмiяй у Пекiне: адлюстраванне ўзроўню мунiцыпальнага кiравання

Барацьба з эпiдэмiяй у Пекiне: адлюстраванне ўзроўню мунiцыпальнага кiравання

Да Кiтая ўвага ўсёй сусветнай супольнасцi прыкавана з розных прычын.

Грамадства

Кампазiтар Алег Елiсеенкаў: У нас з жонкай усё агульнае — i радасцi, i нягоды, i грошы

Кампазiтар Алег Елiсеенкаў: У нас з жонкай усё агульнае — i радасцi, i нягоды, i грошы

Са сваёй жонкай аўтар папулярных песень знаёмы амаль паўстагоддзя.

Грамадства

Збiраемся ў школу. У жнiўнi адна з галоўных задач мам i татаў — «экiпiроўка» дзяцей да 1 верасня

Збiраемся ў школу. У жнiўнi адна з галоўных задач мам i татаў — «экiпiроўка» дзяцей да 1 верасня

Першае i галоўнае правiла — яшчэ дома вызначыцеся з тым, што вам трэба.