Вы тут

Нас стала больш


Коль­касць на­сель­ніц­тва Бе­ла­ру­сі на 1 каст­рыч­ні­ка гэтага го­да скла­ла 9 млн 475,1 тыс. ча­ла­век і ў па­раў­на­нні з па­чат­кам го­да па­вя­лі­чы­ла­ся на 6 тыс. 929 ча­ла­век. Пра гэ­та «Звяз­дзе» па­ве­да­мі­лі ў На­цы­я­наль­ным ста­тыс­тыч­ным ка­мі­тэ­це.

У сту­дзе­ні—ве­рас­ні гэ­та­га го­да ў на­шай кра­і­не на­ра­дзі­лі­ся 89 241 ча­ла­век, па­мер­лі — 90 786 ча­ла­век. У цэ­лым па кра­і­не за на­зва­ныя ме­ся­цы коль­касць па­мер­лых пе­ра­вы­сі­ла коль­касць на­ро­джа­ных на 1,7% (у сту­дзе­ні—ве­рас­ні 2013 — на 7,1%). На­ту­раль­нае змян­шэн­не на­сель­ніц­тва ў сту­дзе­ні—ве­рас­ні 2014 го­да ў па­раў­на­нні з ад­па­вед­ным пе­ры­я­дам 2013 го­да па­мен­шы­ла­ся на 75,3% і скла­ла 1 тыс. 545 ча­ла­век.

Коль­касць жы­ха­роў па­вя­лі­чы­ла­ся ў Мін­ску з 1 млн 921,8 тыс. ча­ла­век на 1 сту­дзе­ня 2014 го­да да 1 млн 929,3 тыс. на 1 каст­рыч­ні­ка, у Мін­скай воб­лас­ці — з 1 млн 402,7 тыс. ча­ла­век да 1 млн 407, 2 тыс. ча­ла­век, у Брэсц­кай воб­лас­ці — з 1 млн 388,5 тыс. да 1 млн 390,5 тыс. ча­ла­век. У ас­тат­ніх рэ­гі­ё­нах рэс­пуб­лі­кі коль­касць жы­ха­роў ня­знач­на змен­шы­ла­ся. У вы­ні­ку на 1 каст­рыч­ні­ка ў Го­мель­скай воб­лас­ці на­ліч­ва­ла­ся 1 млн 424,2 тыс. ча­ла­век, у Ві­цеб­скай воб­лас­ці — 1 млн 199 тыс. ча­ла­век, У Ма­гі­лёў­скай — 1 млн 71,3 тыс., у Гро­дзен­скай —
1 млн 53,6 тыс. ча­ла­век.

Свят­ла­на Бусь­ко.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.