Вы тут

БДУ і філфак, як у моры маяк...


Што патрэбна абітурыенту, каб авалодаць неабходнымі кампетэнцыямі і стаць сапраўдным філолагам? Любоў да чытання, паўнавартасна развітае маўленне і шырокі кругагляд — вось «тры кіты», на якія па-ранейшаму абапіраецца адукацыйны працэс. Будучы філолаг павінен быць адкрыты шырокаму спектру гуманітарных ведаў, гатовы да ўсебаковага развіцця індывідуальнасці, раскрыцця інтэлектуальнага, творчага і грамадзянскага патэнцыялу. Усё гэта і забяспечыць гуманітарны склад розуму студэнтаў, якія аб’ектам свайго прафесійнага навучання абіраюць філалогію.


 Маякі, відаць, сталі самымі прыцягальнымі і рамантычнымі з усіх тэхнічных збудаванняў, вядомых чалавецтву. Выпраменьваючы святло ў любое надвор’е і ў любых умовах, стаўшы гарантам бяспекі безлічы мараплаўцаў і ўзорам архітэктурнай элегантнасці, яны ажыўлялі мноства паданняў, легендаў і кніг. Знакаміты Александрыйскі маяк па праву ўключаны ў лік сямі класічных цудаў свету.

Так і філалагічны факультэт БДУ для многіх студэнтаў і выкладчыкаў стаў сапраўднай крыніцай і пасыльным святла Слова і Духоўнасці, пуцяводнай зоркай і надзейным навігатарам на хвалях жыцця і дарогах лёсу, гарантам творчай рэалізацыі асобы ў грамадстве, прывітальным сігналам ад знакамітых заснавальнікаў і плеяды таленавітых кіраўнікоў факультэта. Вынесеныя ў загаловак радкі з гімна філалагічнага факультэта БДУ на словы К. Цыбульскага як нельга лепш вызначаюць велічную ролю навучальнай установы ў жыцці некалькіх пакаленняў беларусаў.

Калі перайсці ад лірыкі да фактаў, то філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта даўно ўжо мае статус нацыянальнага культурнага цэнтра. Тут вучаць і выхоўваюць тых, хто шануе роднае слова, якое не толькі аб’ект лінгвістычнага даследавання, але і сімвал грамадскага і культурнага жыцця, сімвал нацыянальнай культурнай прасторы. Менавіта адсюль выйшлі найвыдатнейшыя майстры слова — такія беларускія паэты, пісьменнікі і дзеячы культуры, як І. Мележ, Р. Барадулін, Н. Гілевіч, В. Адамчык, І. Пташнікаў, І. Чыгрынаў, А. Вярцінскі ды многія іншыя, а таксама прызнаныя вучоныя, якія зрабілі ўнёсак у развіццё беларускага і сусветнага мовазнаўства, літаратуразнаўства і культуры: М. Бірыла, М. Булахаў, А. Булыка, А. Ліс, У. Мархель, М. Мушынскі (пералік можна доўжыць і доўжыць)...

Трывалае, з апірышчам на найбагацейшыя традыцыі і метадычную базу, прафесійнае і творчае навучанне роднаму слову на філалагічным факультэце і сёння абуджае жывую цікавасць таленавітай моладзі да гісторыі, каранёў і вытокаў духоўнасці свайго народа, да глыбокіх нацыянальных традыцый і звычаяў, веданне якіх — абавязак кожнага з нас.

Унікальнасць сённяшняга філфака БДУ — у яго шматмоўнасці і полікультурнасці. Тут вывучаюцца не толькі дзве дзяржаўныя мовы Рэспублікі Беларусь — беларуская і руская, але і шмат іншых моў і літаратур свету, што пашырае межы нашай свядомасці і дазваляе зірнуць на з’явы і рэчы з розных бакоў. Не толькі як славяне з шырокай душой, але і як педантычныя немцы, экспрэсіўныя італьянцы або кітайцы, якія абапіраюцца на шматвекавыя культурныя традыцыі.

Ведаць сваё, паважаць іншае, каб падрыхтавацца да жыцця ў полікультурным асяроддзі — такі дэвіз студэнтаў факультэта, дзе працуе шэсць спецыяльнасцяў і прафесійна вывучаюцца 15 моў і літаратур свету, сярод якіх украінская, польская, чэшская, французская, лацінская, старажытнагрэчаская... Каб глыбока спасцігнуць словарух і гармонію замежных моў, узняць прафесійны ўзровень, студэнты праходзяць стажыроўкі ў замежных універсітэтах, удзельнічаюць у разнастайных міжнародных праграмах і праектах. Ва ўмовах глабалізаванага свету такі адукацыйны падыход — дзейсны сродак забеспячэння міжкультурнага дыялогу, узаемаразумення, абмену інфармацыяй, захавання культурных набыткаў.

Філалагічны факультэт БДУ — гэта яшчэ і ўнікальны цэнтр падрыхтоўкі спецыялістаў для папулярызацыі беларускай і рускай моў у сусветнай культурнай прасторы. Наша родная мова вывучаецца сёння ў розных універсітэтах Расіі, Украіны, Літвы, Чэхіі, Славакіі, Венгрыі, Германіі, Фінляндыі, Кітая, Японіі ды інш. У многіх з іх працуюць нашы выпускнікі або замежныя спецыялісты, якія прайшлі навучанне і стажыроўкі па беларускай мове як замежнай на філфаку БДУ. Разам з тым і наш факультэт сёння таксама шматнацыянальны: тут вучацца, стажыруюцца і працуюць грамадзяне розных замежных краін. Заняткі арганізаваны з улікам патрэб сучаснага адукацыйнага працэсу.

Класічная адукацыйная праграма дапаўняецца культурна-выхаваўчай і культурна-спартыўнай. Студэнтаў, выкладчыкаў і гасцей факультэта чакаюць турзлёт «Мінскае мора», «Візітоўкі першакурснікаў», «Дабрачынны калядны баль», патрыятычна-асветніцкая акцыя «Вязынка», «Фестываль моў», «Тыдзень роднай мовы», «Беларуская вечарына», «Славянскі вечар», інтэлектуальна-пазнавальная гульня «Філалогія і я», «Лінгвістычны брэйн-рынг», «Кошыкбол» ды многія іншыя.

Да чаго павінен быць гатовы наш абітурыент? Акрамя засваення комплексу тэарэтычных ведаў па вызначаных дысцыплінах, яго чакае скрупулёзная, паслядоўная, сістэмная праца над вусным і пісьмовым маўленнем, выпрацоўка культуры маўлення і культуры мыслення, здольнасці да ўспрымання, аналізу і абагульнення інфармацыі, умення ствараць і рэдагаваць тэксты; выпрацоўка навыкаў практычнага выкарыстання функцыянальных стыляў і авалодання нормамі літаратурных моў — усё гэта скіравана найперш на эфектыўную камунікацыю, паколькі наш сённяшні выпускнік — гэта ўжо не толькі выкладчык, педагог, але і мабільны перакладчык, рэдактар часопіса, спартыўны аглядальнік, крэатыўны спецыяліст у сферы дзелавой камунікацыі або камп’ютарнай філалогіі. Веданне некалькіх замежных моў, разуменне працэсаў іх развіцця і ўзаемадзеяння ў гісторыі, мастацтва інтэрпрэтацыі і ацэнкі тэкстаў і асэнсаванне сучасных літаратурных працэсаў — усё гэта абавязковыя элементы нашай адукацыі.

 «Калі ёсць на свеце штосьці надзейнае — то гэта святло маяка», — сцвярджала вядомая фінская пісьменніца Тувэ Марыка Янсан. Кажуць, эквівалентам магутнага святла маяка з’яўляюцца дваццаць мільёнаў запаленых свечак. Такім жа надзейным гарантам сучасных ведаў у сферы гуманітарнай адукацыі па-ранейшаму застаецца філфак БДУ, асветлены агеньчыкамі мноства неабыякавых сэрцаў яго студэнтаў, выкладчыкаў і выпускнікоў.

Анжаліка САДОЎСКАЯ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

На ўпарадкаванне пасля прыклееных паперак выдаткоўваюцца велізарныя сродкі.