Вы тут

Беларуская этнаграфія: 60 гадоў акадэмічнасці


Калегі-вучоныя прызнаюцца, што крыху зайздросцяць супрацоўнікам менавіта гэтага інстытута Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. А ўсё таму, што іх імёны ведаюць у розных кутках краіны, што іх праца скіраваная не толькі на вывучэнне пэўнага аспекту рэчаіснасці, але непасрэднае жыццё нашага народа. Ды і, па сутнасці, беларусаў як нацыі і Беларусі як краіны, магчыма, не існавала б, калі б не руплівая праца даследчыкаў жыцця і культуры нашых земляў, якія актыўна вандравалі, запісвалі, вывучалі нас у канцы ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя і ўжо тады заклалі асновы беларускай этнаграфіі, фалькларыстыкі і — шырэй — антрапалогіі.


Кар­ці­на ад аў­та­ра — на­ву­коў­ца і мас­та­ка,  ды­рэк­та­ра Цэнт­ра да­сле­да­ван­няў бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, мо­вы і лі­та­ра­ту­ры НАН Бе­ла­ру­сі, ака­дэ­мі­ка Аляк­санд­ра ЛА­КОТ­КІ ў па­да­ру­нак  Стар­шы­ні Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду,  чле­ну-ка­рэс­пан­дэн­ту Акадэміі навук Мі­ха­і­лу МЯС­НІ­КО­ВІ­ЧУ.

Так, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі адсвяткаваў сваё 60-годдзе. Натуральна, адсвяткаваў, сабраўшы калег і паплечнікаў з нашай краіны і замежжа на вялікай міжнароднай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў». Гэты прадстаўнічы навуковы форум прайшоў у НАН ужо восьмы раз.

Сёння культуру часта называюць стратэгічным рэсурсам развіцця краіны, дзяржавы, нацыі. Менавіта нашы карані, адметнасці светапогляду і ладу жыцця, нацыянальная кухня і песні, строі і танцы робяць нас самімі сабой, фарміруюць адметнасці духоўнага жыцця. А гэта асабліва важна ў часы глабалізацыі. Незаўважна праламляючыся ў іншыя сферы, элементы нацыянальнага ўплываюць і на развіццё эканомікі, дабрабыт і — адпаведна, фарміруюць будучыню краіны. А сёння, у час асаблівай цікавасці да этнічнай культуры, вельмі важна мець арыенцір, тую грунтоўную базу, якая застанецца. Назаўжды. І за 60 гадоў працы Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы сабраў сапраўды грунтоўныя калекцыі і архівы, падрыхтаваў і выдаў прынцыпова важныя зборнікі і манаграфіі. У якасці прыкладаў, што асабліва ўражваюць, — багаты збор Музея старажытнабеларускай культуры, які існуе пры інстытуце, 30-томны праект «Беларуская народная творчасць», адзначаны Дзяржаўнай прэміяй краіны, даследаванні па гісторыі тэатра, кіно, музыкі.

Таму і не дзіўна, што, каб павіншаваць інстытут з юбілеем, на ўрачыстае пасяджэнне завіталі высокія і званыя госці.

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, член-карэспандэнт  НАН Міхаіл МЯСНІКОВІЧ:

— Гэтая канферэнцыя і юбілей, што мы святкуем, вельмі знакавыя для развіцця навуковага, гістарычнага і культурнага патэнцыялу краіны і сусветнай супольнасці. Сёння нам вельмі важна клапаціцца пра развіццё нацыянальнай культуры, мовы і літаратуры, вельмі далікатна і з павагай ставіцца да замежных культур. Інтэграцыйныя працэсы, глабалізацыя ў такім выпадку будуць садзейнічаць развіццю нас як нацыі. Канферэнцыя дае магчымасць абмяняцца думкамі, гэта вельмі карысна ў навукова-даследчай працы. Асабліва істотная яна сёлета, у год, які ў нашай краіне аб'яўлены Годам навукі.

Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі акадэмік Уладзімір ГУСАКОЎ:

— Гаворачы пра навукоўцаў, якія працуюць у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН, нельга не адзначыць іх сумленнасць, асабліва моцную сувязь з роднай зямлёй, народам, самаадданасць. Сапраўднымі зоркамі, прыкладамі прынцыповасці з'яўляюцца цяперашнія і колішнія супрацоўнікі інстытута. Можна згадаць імёны Рычарда Смольскага, Аляксандра Лакоткі, Зінаіды Мажэйкі, Яўгена Сахуты, Таццяны Мдзівані, але гэты шэраг будзе доўжыцца і доўжыцца.

Намеснік міністра культуры Аляксандр ЯЦКО:

— За многія гады ўстанавіліся трывалыя сувязі паміж Міністэрствам культуры і Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Яго супрацоўнікі актыўна ўдзельнічаюць у фарміраванні навуковага падмурка, на якім сёння грунтуюцца працэсы развіцця нацыянальнай культуры. Даследаванні вучоных, накіраваныя на абагульненне творчага досведу нашых архітэктараў, дзеячаў дэкаратыўна-прыкладнога, выяўленчага, музычнага, тэатральнага і іншых відаў мастацтва, дапамагаюць вызначаць арыенціры культурнага развіцця. Важныя таксама напрацоўкі ў галіне вызначэння нацыянальнай ідэнтычнасці і самабытнасці народа, пошуку падыходаў да вывучэння гісторыка-культурных каштоўнасцяў.

Марына ВЕСЯЛУХА

vesіaluha@zvіazda.by

Фота Юрыя ІВАНОВА

Загаловак у газеце: Народам, нацыяй звацца

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Новыя тэхналогіі супраць раку. Анколагі расказалі, як лечаць пацыентаў, якія раней лічыліся неперспектыўнымі

Новыя тэхналогіі супраць раку. Анколагі расказалі, як лечаць пацыентаў, якія раней лічыліся неперспектыўнымі

Вядучыя анколагі расказалі пра новыя метады лячэння, якія яшчэ нядаўна былі недаступныя, а сёння выратоўваюць жыцці пацыентам.

Грамадства

Як жывуць і каго чакаюць у госці жыхары адрэзанай вадой Палянаўкі

Як жывуць і каго чакаюць у госці жыхары адрэзанай вадой Палянаўкі

Працягваем сачыць за развіццём паводкавай сітуацыі.

Калейдаскоп

100 гадоў Леаніду Шчамялёву. Як добра вы ведаеце жыццё і творчасць мастака? Тэст

100 гадоў Леаніду Шчамялёву. Як добра вы ведаеце жыццё і творчасць мастака? Тэст

Леанід Дзмітрыевіч стаў сапраўдным класікам беларускага жывапісу.