Вы тут

1 (27859)


0 770

Антаніна КАРПІЛАВА: «Сфера мастацкасці, эстэтыкі, вобразнасці пайшла ў малыя формы: у дакументальнае кіно і анімацыю»

«Ра­за­брац­ца ў па­няц­ці «мас­тац­тва кі­но» — тое ж са­мае, што знай­сці сэнс жыц­ця.

0 470

Ах ты, зімачка-зіма!

Зі­ма вы­пра­боў­вае нас. За­веі ды ма­ра­зы пра­вя­ра­юць на­шы па­чуц­ці на вер­насць і шчы­расць.

0 346

Створым гімн лесу

Мін­ляс­гас за­пра­шае ўсіх ах­вот­ных пры­няць удзел

0 545

Дзіцячыя атракцыёны... на пошце

У но­вы год на­ва­груд­скія паш­та­ві­кі ўвай­шлі ра­зам з аб­ноў­ле­ным ад­дзя­лен­нем паш­то­вай су­вя­зі

0 337

«Часам не хапае сіл, але мы не можам пакінуць сваіх бабуль»

Па­жы­лыя ва­лан­цё­ры да­па­ма­га­юць ста­рым спра­віц­ца з адзі­но­тай

0 1149

Цукеркі

Прак­тыч­на ні­вод­нае буй­ное свя­та не абы­хо­дзіц­ца без пры­сма­каў, і Но­вы год не вы­клю­чэн­не.

0 284

Навукоўцы: мужчыны дурнейшыя за жанчын

Зда­ец­ца, ра­дас­ці жан­чын ня­ма мя­жы.

0 443

Чалавецтва на парозе масавага пустэльніцтва?

У пе­ра­да­вых кра­і­нах све­ту на­бі­рае сі­лу мо­да на пус­тэль­ніц­тва, што вы­яў­ля­ец­ца ў роз­на­га ро­ду край­нас­цях кштал­ту даў­ншыф­т

0 538

Гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На па­чат­ку тыд­ня бу­дзе цяж­ка ўза­е­ма­дзей­ні­чаць з ін­шы­мі людзь­мі, бу­дзе ад­чу­вац­ца не­ка­то­рая ад­асоб­ле­насць.

0 365

Мы вам пяём...

52 вы­пус­кі скла­дзе­на­га гле­да­ча­мі на­род­на­га хіт-па­ра­да па­пу­ляр­ных вы­ка­наў­цаў, або 22 га­дзі­ны, на­поў­не­ныя му­зы­кай і па­з

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

На свята Узнясення Крыжа Гасподняга, падчас вячэрняй службы ў Мінскім кафедральным саборы.

Грамадства

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Каб адчуць, чым organіc food адрозніваецца ад звыклых для сучаснага гараджаніна прадуктаў, дастаткова пакаштаваць памідоры ў Савічах і параўнаць іх з таматамі з гіпермаркета.

Грамадства

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

На працягу многіх дзесяцігоддзяў пошта асацыіравалася з традыцыйным наборам паслуг — лістамі, пасылкамі, газетамі, пенсіямі... Але сучасныя тэхналогіі ўсё больш уваходзяць у наш побыт.