Вы тут

"Звязда" супраць наркотыкаў

0 338

Гераінавае адзенне

У Ма­гі­лё­ве пе­ра­кры­лі ка­нал па­стаў­кі нар­ко­ты­каў з Ся­рэд­няй Азіі ў Бе­ла­русь, Ра­сію, Укра­і­ну і кра­і­ны Еў­ра­са­ю­за.

«Cпайсы» трапяць пад забарону
0 562

«Cпайсы» трапяць пад забарону

Но­вы ан­ты­нар­ка­тыч­ны за­ко­на­пра­ект рых­ту­юць у Па­ла­це прад­стаў­ні­коў

Шанц «завязаць»
0 473

Шанц «завязаць»

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» пад­час пад­рых­тоў­кі ар­ты­ку­ла пра рас­паў­сюдж­ван­не спай­су (і ін­шых наркотыкаў) па­спра­ба­ваў вый­сці на тых

В ЕЭП стало чище
0 393

В ЕЭП стало чище

ОДКБ провел на территории стран-участниц спецоперацию «Канал».

Не «прамаркіруй» жыццё
0 540

Не «прамаркіруй» жыццё

Ад спайсу няма паратунку

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця
0 367

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця

У чым не­бяс­пе­ка ку­рыль­ных су­ме­сяў?

Жыццёва важная адмова
0 426

Жыццёва важная адмова

Рэ­ва­лю­цый­ныя ан­ты­нар­ка­тыч­ныя за­ха­ды мо­гуць быць пры­ня­ты да кан­ца го­да

Су­праць нар­ко­ты­каў — адзі­ным фрон­там
0 578

Су­праць нар­ко­ты­каў — адзі­ным фрон­там

Толь­кі дзя­ку­ю­чы су­пра­цоў­ніц­тву гра­мад­ства і дзяр­жа­вы мож­на да­сяг­нуць пос­пе­ху ў су­праць­дзе­ян­ні нар­ка­паг­ро­зе

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны
0 890

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны

ўдалося карэспандэнту «Звязды»

Аб «псі­ха­тро­пах» ле­пей не маў­чаць…
0 391

Аб «псі­ха­тро­пах» ле­пей не маў­чаць…

Ста­ліч­ныя ўста­но­вы аду­ка­цыі цес­на су­пра­цоў­ні­ча­юць з ор­га­на­мі ўнут­ра­ных спраў у пы­тан­

Не кі­дай­це­ся ў ла­пы «кіс­ла­му д'яб­лу»!
0 333

Не кі­дай­це­ся ў ла­пы «кіс­ла­му д'яб­лу»!

7 смер­цяў ма­ла­дых лю­дзей ад пе­ра­да­зі­роў­кі но­вы­мі «ды­зай­нер­скі­мі псі­ха­тро­па­мі» менш ч

Разбуральная сіла спайсу
0 363

Разбуральная сіла спайсу

На прэс-кан­фе­рэн­цыі па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да пра­ку­рор Брэсц­кай воб­лас­ці Іван На­ске­віч в

Дыялог

Чвэрць стагоддзя: выбар шляху

Чвэрць стагоддзя: выбар шляху

Інстытут прэзідэнцтва ў кантэксце 25-годдзя беларускай Канстытуцыі.

Інстытут прэзідэнцтва ў кантэксце 25-годдзя беларускай Канстытуцыі

Інстытут прэзідэнцтва ў кантэксце 25-годдзя беларускай Канстытуцыі

Круглы стол на гэтую тэму правялі ў Доме прэсы з удзелам парламентарыяў.

Што думаюць прафесіяналы пра беларускамоўнае кнігавыданне?

Што думаюць прафесіяналы пра беларускамоўнае кнігавыданне?

Ці лёгка выдаць і прадаць кнігу на беларускай мове?

Аляксандр Карлюкевіч: Кнігі — гэта характар жыцця ў розных яго праявах

Аляксандр Карлюкевіч: Кнігі — гэта характар жыцця ў розных яго праявах

Міністр інфармацыі аб сэнсе дэвізу кніжнай выстаўкі.

Уладзімір Макей: Прыярытэту «эканамічнай дыпламатыі» патрабуе час

Уладзімір Макей: Прыярытэту «эканамічнай дыпламатыі» патрабуе час

Гэтымi днямi дыпламатычная служба Беларусi адзначае векавы юбiлей. 

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Мерапрыемства нядаўна прайшло ў Доме прэсы.

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Гісторыя дзяржаўнасці складаецца са знакавых дат і падзей.

Выбар рэдакцыі

Культура

Што паглядзець у брэсцкім музеі выратаваных каштоўнасцяў

Што паглядзець у брэсцкім музеі выратаваных каштоўнасцяў

Брэсцкі музей выратаваных каштоўнасцяў можна назваць мясцовым Луўрам — калі ўвогуле дарэчы параўноўваць адну культуру з іншай.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

— Хлопцы, не біце, я — ва-а-аш!..

Грамадства

Як дэпутаты вырашаюць праблемы жыхароў Брэсцкай вобласці

Як дэпутаты вырашаюць праблемы жыхароў Брэсцкай вобласці

У мясцовых Саветах Брэсцкай вобласці ажыццяўляюць дэпутацкую дзейнасць 2962 дэпутаты. 

Грамадства

Чым жыве найлепшая маладая сям'я штурмавой авіяцыйнай базы ў Лідзе

Чым жыве найлепшая маладая сям'я штурмавой авіяцыйнай базы ў Лідзе

Абодва яны спяваюць, пішуць вершы пра сваю сям'ю і іграюць на музычных інструментах.