Вы тут

"Звязда" супраць наркотыкаў

0 314

Гераінавае адзенне

У Ма­гі­лё­ве пе­ра­кры­лі ка­нал па­стаў­кі нар­ко­ты­каў з Ся­рэд­няй Азіі ў Бе­ла­русь, Ра­сію, Укра­і­ну і кра­і­ны Еў­ра­са­ю­за.

«Cпайсы» трапяць пад забарону
0 495

«Cпайсы» трапяць пад забарону

Но­вы ан­ты­нар­ка­тыч­ны за­ко­на­пра­ект рых­ту­юць у Па­ла­це прад­стаў­ні­коў

Шанц «завязаць»
0 406

Шанц «завязаць»

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» пад­час пад­рых­тоў­кі ар­ты­ку­ла пра рас­паў­сюдж­ван­не спай­су (і ін­шых наркотыкаў) па­спра­ба­ваў вый­сці на тых

В ЕЭП стало чище
0 333

В ЕЭП стало чище

ОДКБ провел на территории стран-участниц спецоперацию «Канал».

Не «прамаркіруй» жыццё
0 421

Не «прамаркіруй» жыццё

Ад спайсу няма паратунку

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця
0 320

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця

У чым не­бяс­пе­ка ку­рыль­ных су­ме­сяў?

Жыццёва важная адмова
0 368

Жыццёва важная адмова

Рэ­ва­лю­цый­ныя ан­ты­нар­ка­тыч­ныя за­ха­ды мо­гуць быць пры­ня­ты да кан­ца го­да

Су­праць нар­ко­ты­каў — адзі­ным фрон­там
0 442

Су­праць нар­ко­ты­каў — адзі­ным фрон­там

Толь­кі дзя­ку­ю­чы су­пра­цоў­ніц­тву гра­мад­ства і дзяр­жа­вы мож­на да­сяг­нуць пос­пе­ху ў су­праць­дзе­ян­ні нар­ка­паг­ро­зе

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны
0 298

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны

ўдалося карэспандэнту «Звязды»

Аб «псі­ха­тро­пах» ле­пей не маў­чаць…
0 263

Аб «псі­ха­тро­пах» ле­пей не маў­чаць…

Ста­ліч­ныя ўста­но­вы аду­ка­цыі цес­на су­пра­цоў­ні­ча­юць з ор­га­на­мі ўнут­ра­ных спраў у пы­тан­

Не кі­дай­це­ся ў ла­пы «кіс­ла­му д'яб­лу»!
0 240

Не кі­дай­це­ся ў ла­пы «кіс­ла­му д'яб­лу»!

7 смер­цяў ма­ла­дых лю­дзей ад пе­ра­да­зі­роў­кі но­вы­мі «ды­зай­нер­скі­мі псі­ха­тро­па­мі» менш ч

Разбуральная сіла спайсу
0 274

Разбуральная сіла спайсу

На прэс-кан­фе­рэн­цыі па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да пра­ку­рор Брэсц­кай воб­лас­ці Іван На­ске­віч в

Дыялог

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Ці магчыма падлічыць ахвяры, якія пакінула пасля сябе Першая сусветная вайна? 

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Міністр інфармацыі — пра тыражы і асобнікі, класікаў і сучаснікаў.

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Адбыўся рэспубліканскі круглы стол «Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры». 

З чаго пачынаецца Айчына?

З чаго пачынаецца Айчына?

На гэтае пытанне шукалі адказу падчас круглага стала «Вывучэнне малой радзімы: вопыт, праблематыка, перспектывы». 

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Гэты год абвешчаны Годам малой радзімы.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Зміцер Жылуновіч. Таварыш пясняр

Зміцер Жылуновіч. Таварыш пясняр

Ён быў аўтарам Маніфеста аб абвяшчэнні Савецкай Беларусі, першым прэм'ер-міністрам рэспублікі, яго двойчы выключалі з партыі, ён мог стаць першым народным паэтам...

Грамадства

Трансфармацыя адукацыі: поўнае паглыбленне... у лічбу

Трансфармацыя адукацыі: поўнае паглыбленне... у лічбу

Ці спросціць «Электронная школа» жыццё педагогам і як гэта адаб'ецца на якасці ведаў?

Грамадства

Прэзідэнт зрабіў кадравыя прызначэнні

Прэзідэнт зрабіў кадравыя прызначэнні

Аляксандр Лукашэнка даў згоду на прызначэнне рэктараў і кіраўнікоў раёнаў і прадпрыемстваў.

Калейдаскоп

Чым здзівіў Беларускі тыдзень моды

Чым здзівіў Беларускі тыдзень моды

Пазнаёміцца з навінкамі ад беларускіх дызайнераў можна было на тыдні моды, які праходзіў у Мінску з 7 да 11 лістапада.