Вы тут

ААТ Агат-сіс­тэм

0 531

Нерв арміі

Сё­ле­та вой­скі су­вя­зі  Уз­бро­е­ных Сіл Бе­ла­ру­сі ад­зна­ча­юць 95-год­дзе