Вы тут

Алена Богдан

Як абараніць права пацыента?
0 494

Як абараніць права пацыента?

Сваё слова павінны сказаць судовыя органы, пракуратура.

Новая практыка перадабортнага кансультавання дае станоўчы вынік
1 1021

Новая практыка перадабортнага кансультавання дае станоўчы вынік

20 працэнтаў цяжарных жанчын адмяняюць паспешлівае рашэнне.

Ча­ла­ве­к з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі: як пе­ра­маг­чы не­аба­ро­не­насць?
0 613

Ча­ла­ве­к з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі: як пе­ра­маг­чы не­аба­ро­не­насць?

У Па­ла­це прад­стаў­ні­коў прай­шоў «круг­лы стол» па праб­ле­мах жыц­цеў­лад­ка­ван­ня ін­ва­лі­даў