Вы тут

Аляк­сандр Бойка

Што змяняецца ў атэстацыі педагагічных работнікаў?
0 5411

Што змяняецца ў атэстацыі педагагічных работнікаў?

Пастановай Міністэрства адукацыі ўнесены важныя змяненні.

Вынiкi аптымiзацыi: мі­нус 12 ты­сяч ра­бот­ні­каў
0 405

Вынiкi аптымiзацыi: мі­нус 12 ты­сяч ра­бот­ні­каў

«Пы­тан­ні ап­ты­мі­за­цыі сет­кі ўста­ноў аду­ка­цыі най­больш ак­ту­аль­ныя для кі­раў­ніц­тва га­лі­но­ва­га праф­са­ю­за», — пад­крэс­л