Вы тут

Аляксандр Чарвякоў

Час памятаць. Жыццёвы шлях Аляксандра Чарвякова — першага кіраўніка БССР
0 1101

Час памятаць. Жыццёвы шлях Аляксандра Чарвякова — першага кіраўніка БССР

Сто гадоў таму ў верасні—кастрычніку 1920 года вакол беларускіх зямель разыгралася сапраўдная драма — у Рызе паміж Расіяй і Польшчай пачаліся перагаворы аб аддзяленні на карысць апошняй часткі тэрыторый Беларусі. 

Кіраўнік урада вызначыў задачы для міністра эканомікі
0 348

Кіраўнік урада вызначыў задачы для міністра эканомікі

ВУП $100 мільярдаў, развіццё рэгіёнаў і сферы паслуг.

Міністрам эканомікі прызначаны Аляксандр Чарвякоў
0 611

Міністрам эканомікі прызначаны Аляксандр Чарвякоў

На пасаду разглядалася некалькі кандыдатур, дэталёва вывучаліся тры.

Аляксандр Чарвякоў, першы намеснік міністра эканомікі
0 364

Аляксандр Чарвякоў, першы намеснік міністра эканомікі

«Малое і сярэдняе прадпрымальніцтва — гэта тая частка бізнесу, у якой засяроджаны велізарны і яшчэ не цалкам задзейнічаны патэнцыял для эканамічнага росту». 

0 3222

Аляксандр Чарвякоў. «Усебеларускі стараста»

Ён стаў кі­раў­ні­ком рэс­пуб­лі­кі ў 28 га­доў. Праз дзе­ся­ці­год­дзе "ла­пат­ная Бе­ла­русь" ужо ме­ла на­цы­я­наль­ны ўні­вер­сі­тэт, Ака­дэ­мію на­вук і раз­ві­тую гас­па­дар­ку.

0 1223

Збалансаваны і рэалістычны. Такім будзе рэспубліканскі бюджэт у 2018-м

Дзяржаўная казна захавае сацыяльную накіраванасць і будзе фарміравацца зыходзячы з кансерватыўнага сцэнарыя. 

0 959

Якія трэнды ўплываюць на развіццё Беларусі

Сістэму прагназавання сацыяльна-эканамічнага развіцця вывучалі ў верхняй палаце парламента.

0 738

За кошт чаго будзем «расціць» эканоміку?

У Савеце Рэспублікі абмеркавалі Нацыянальную стратэгію

0 861

Жыц­цё, вар­тае кі­но

Пісь­мен­ні­ца На­тал­ля Го­лу­бе­ва рас­каз­вае пра но­вы фільм, пры­све­ча­ны пер­ша­му кі­раў­ні­ку БССР Аляк­санд­ру Чар­вя­ко­ву