Вы тут

Аляксандр Чарвякоў

Кіраўнік урада вызначыў задачы для міністра эканомікі
0 180

Кіраўнік урада вызначыў задачы для міністра эканомікі

ВУП $100 мільярдаў, развіццё рэгіёнаў і сферы паслуг.

Міністрам эканомікі прызначаны Аляксандр Чарвякоў
0 357

Міністрам эканомікі прызначаны Аляксандр Чарвякоў

На пасаду разглядалася некалькі кандыдатур, дэталёва вывучаліся тры.

Аляксандр Чарвякоў, першы намеснік міністра эканомікі
0 182

Аляксандр Чарвякоў, першы намеснік міністра эканомікі

«Малое і сярэдняе прадпрымальніцтва — гэта тая частка бізнесу, у якой засяроджаны велізарны і яшчэ не цалкам задзейнічаны патэнцыял для эканамічнага росту». 

Аляксандр Чарвякоў. «Усебеларускі стараста»
0 2360

Аляксандр Чарвякоў. «Усебеларускі стараста»

Ён стаў кі­раў­ні­ком рэс­пуб­лі­кі ў 28 га­доў. Праз дзе­ся­ці­год­дзе "ла­пат­ная Бе­ла­русь" ужо ме­ла на­цы­я­наль­ны ўні­вер­сі­тэт, Ака­дэ­мію на­вук і раз­ві­тую гас­па­дар­ку.

Збалансаваны і рэалістычны. Такім будзе рэспубліканскі бюджэт у 2018-м
0 1134

Збалансаваны і рэалістычны. Такім будзе рэспубліканскі бюджэт у 2018-м

Дзяржаўная казна захавае сацыяльную накіраванасць і будзе фарміравацца зыходзячы з кансерватыўнага сцэнарыя. 

Якія трэнды ўплываюць на развіццё Беларусі
0 886

Якія трэнды ўплываюць на развіццё Беларусі

Сістэму прагназавання сацыяльна-эканамічнага развіцця вывучалі ў верхняй палаце парламента.

За кошт чаго будзем  «расціць» эканоміку?
0 638

За кошт чаго будзем «расціць» эканоміку?

У Савеце Рэспублікі абмеркавалі Нацыянальную стратэгію

Жыц­цё, вар­тае кі­но
0 773

Жыц­цё, вар­тае кі­но

Пісь­мен­ні­ца На­тал­ля Го­лу­бе­ва рас­каз­вае пра но­вы фільм, пры­све­ча­ны пер­ша­му кі­раў­ні­ку БССР Аляк­санд­ру Чар­вя­ко­ву