Вы тут

Аляксандр Філімонаў

Каштоўнасці, вартыя таго, каб іх аберагаць
0 713

Каштоўнасці, вартыя таго, каб іх аберагаць

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА даў інтэрв'ю «Звяздзе».

Пра­воў без аба­вяз­каў не бы­вае
0 530

Пра­воў без аба­вяз­каў не бы­вае

Стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Бе­ла­ру­сі Ула­дзі­мір АНД­РЭЙ­ЧАН­КА па­дзя­ліў­ся сва­і­мі раз­ва­жан­ня­

Блiжэй да жыцця — блiжэй да людзей
0 531

Блiжэй да жыцця — блiжэй да людзей

Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Беларусi пятага склiкання завяршыла першы год работы.

Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА: "Палата прадстаўнікоў сканцэнтравана на заканадаўчым вырашэнні канкрэтных, запатрабаваных жыццём задач"
0 483

Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА: "Палата прадстаўнікоў сканцэнтравана на заканадаўчым вырашэнні канкрэтных, запатрабаваных жыццём задач"

— Уладзімір Паўлавіч, у любой справе асабліва важны пачатак і перш за ўсё — псіхалагічна, каб умацоўвалася ўпэўненасць у сваіх сілах і не згасал