Вы тут

Аляксандр Марчанка

Што ў сучасным беларускім грамадстве прыводзіць да непапраўных вынікаў
0 966

Што ў сучасным беларускім грамадстве прыводзіць да непапраўных вынікаў

Прэм'ера «З вучылішча» адбылася 6 чэрвеня на пляцоўцы ОК16.

13-гадовы падлетак палез на цыстэрну і атрымаў апёкі
0 672

13-гадовы падлетак палез на цыстэрну і атрымаў апёкі

Супрацоўнікі ваенізаванай аховы заўважылі электрычную ўспышку каля аднаго з саставаў на чыгуначнай станцыі Мінск-Сартавальны.

Аляксандр Марчанка: “Не ўсе драматургі гатовыя да дыялогаў”
0 509

Аляксандр Марчанка: “Не ўсе драматургі гатовыя да дыялогаў”

Апублікавана ў газеце "Літаратура і мастацтва" №37 ___________________________________________________________________________

Чы­гун­ка па­мыл­кі не да­руе
0 381

Чы­гун­ка па­мыл­кі не да­руе

Грамадзяне з-за аса­біс­тай бес­кла­пот­нас­ці ста­но­вяц­ца ах­вя­ра­мі ня­шчас­ных вы­пад­каў  

Як зра­біць ад­па­чы­нак бяс­печ­ным?
0 484

Як зра­біць ад­па­чы­нак бяс­печ­ным?

Ад­па­чы­валь­ні­кам на бе­ла­рус­кіх ку­рор­тах вар­та асце­ра­гац­ца не толь­кі зладзеяў, але і... са­міх ся­бе

У МУС пад­ве­дзе­ны вы­ні­кі чэм­пі­я­на­ту све­ту па ха­кеі
0 362

У МУС пад­ве­дзе­ны вы­ні­кі чэм­пі­я­на­ту све­ту па ха­кеі

З рук мі­ніст­ра ўзна­га­ро­ды атры­ма­лі дзя­сят­кі вар­та­вых па­рад­ку.

Наш САД
0 403

Наш САД

Драматургія новая. Драматургія іншая. Але беларуская. Чаканая. Якую хочацца ўбачыць на сцэне.