Вы тут

анімацыя

Беларускія мульцікі-казкі паедуць у Сербію
0 2845

Беларускія мульцікі-казкі паедуць у Сербію

Там пройдзе V Міжнародны фестываль Соnstаntіnе's gоld соіn.

Літаратурны музей Петруся Броўкі ладзіць вечар эстонскай анімацыі
0 908

Літаратурны музей Петруся Броўкі ладзіць вечар эстонскай анімацыі

Адбудзецца знаёмства з творчасцю цікавых мастакоў.

Чакаем «Анімаёўку»
0 458

Чакаем «Анімаёўку»

З 16 па 22 ве­рас­ня ў Ма­гі­лё­ве прой­дзе ХVІІ Між­на­род­ны фес­ты­валь ані­ма­цый­ных філь­маў.

Шапэн і Пракоф'еў у анімацыі
0 566

Шапэн і Пракоф'еў у анімацыі

Бе­ла­рус­кая ані­ма­цыя ўжо даў­но за­рэ­ка­мен­да­ва­ла ся­бе сва­ёй якас­цю і ў чар­го­вы раз па­цвяр­джае яе цык­лам філь­маў «Каз­кі ста­ро