Вы тут

арбалет

0 371

На ла­ся — з ар­ба­ле­там

З сён­няш­ня­га дня і па 30 ве­рас­ня ў кра­і­не бу­дзе доў­жыц­ца се­зон па­ля­ван­ня на ла­ся, вы­са­ка­род­на­га і пля­міс­та­га але­няў і ла