Вы тут

Бацькаўшчына

0 3579

Цяжар нерухомасці

Чаму, вырашыўшы «не прадаваць бацькаўшчыну», мы паводзім сябе з ёй як кошка з жабай.

0 998

«Што мне Вена, Мадрыд, што мне Лондан туманны...»

«Больш за ўсё я бацькоўскаму краю адданы...»

0 616

«Ай­чы­на» і «Баць­каў­шчы­на» ў по­шу­ках

По­шу­ка­вы атрад гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Ай­чы­на» Рэс­пуб­лі­кі Та­тар­стан су­мес­на з бе­ла­ру

0 1280

РЭХА НЕЗАБЫЎНАЙ СУСТРЭЧЫ

Ён часта наведваў наш ціхі Глуск — сваю радзіму. Хадзіў па вуліцах і завулках. Ступаў няспешна, раздумліва.