Вы тут

БССР

0 2828

80 гадоў таму Заходняя Беларусь увайшла ў склад БССР

Што пра гэта пісала «Звязда».

0 4348

Аляксандр Чарвякоў. «Усебеларускі стараста»

Ён стаў кі­раў­ні­ком рэс­пуб­лі­кі ў 28 га­доў. Праз дзе­ся­ці­год­дзе "ла­пат­ная Бе­ла­русь" ужо ме­ла на­цы­я­наль­ны ўні­вер­сі­тэт, Ака­дэ­мію на­вук і раз­ві­тую гас­па­дар­ку.

1 2832

Як і з кім БССР рабіла свае першыя крокі

Гутарка з загадчыкам аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН кандыдатам гістарычных навук Сяргеем Траццяком.

1 1985

Як пачынала ажыццяўляцца ідэя беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці

Працягваем тэму круглага стала, прысвечанага падзеям стагадовай даўнасці.

0 3507

Як Лаўрэнцій Цанава спрабаваў выжыць нацыянальнага героя Беларусі

У 1949 годзе Сталін даў пачатак новай хвалі чыстак у партыйным апарце і сярод кіруючых адміністрацыйных кадраў.

0 2100

«Я на свае вочы бачыў, як Мінск з руін ператварыўся ў сучасны горад»

Ён прайшоў шлях ад памочніка машыніста цягніка да міністра будаўніцтва і эксплуатацыі аўтамабільных дарог БССР. 

0 1600

Першыя спiсы падпольшчыкаў

Правал Мiнскага падполля ў вераснi 1942 года вялiкiм ценем лёг на ўсiх яго ўдзельнiкаў...

0 708

«Мін­ская мі­лі­цыя бы­ла ўзор­най у Са­ю­зе»

Як у ста­лі­цы зма­га­лі­ся з пе­ша­хо­да­мі-па­ру­шаль­ні­ка­мі і ла­ві­лі ра­ба­валь­ні­каў

0 2593

Пер­шы бе­ла­рус­кі, пер­шы пра­цоў­ны...

Камандзіры, рабочыя, ме­лі­я­ра­цый­ныя та­ва­рыст­вы — кавалеры ордэна Пра­цоў­на­га Чыр­во­на­га Сця­га БССР

0 1224

Урокі мінулага для суверэннага развіцця ў XXI стагоддзі

Напярэдадні 95-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі мне пашчасціла пабываць

0 1009

85 гадоў таму зборная Беларусі па футболе правяла свой першы афіцыйны матч

17 жніўня 1928 года каманда БССР у межах Усесаюзнай Спартакіяды сустрэлася са зборнай Швейцарыі.