Вы тут

Чыр­во­ны Кры­ж

Мір у кож­ны дом
0 698

Мір у кож­ны дом

У бе­ла­рус­кія ад­дзя­лен­ні Чыр­во­на­га Кры­жа за не­каль­кі апош­ніх ме­ся­цаў звяр­ну­лі­ся 5186 ча­ла­ве

Усё па­чы­на­ец­ца з сям'і і вы­ха­ван­ня
0 588

Усё па­чы­на­ец­ца з сям'і і вы­ха­ван­ня

42 га­ды пра­цуе на па­сту сяст­ры мі­ла­сэр­нас­ці Бе­ла­рус­ка­га та­ва­рыст­ва Чыр­во­на­га Кры­жа Ф