Вы тут

дагестан

Прывітанне ў Дагестан, нагайцам — ад беларусаў
0 2049

Прывітанне ў Дагестан, нагайцам — ад беларусаў

Літаратурнае братэрства

0 729

Са свя­там вы­зва­лен­ня він­шу­юць уз­дзе­ні Да­ге­ста­на

У свя­точ­ныя дні ў Бе­ла­русь — най­перш на імя Прэ­зі­дэн­та кра­і­ны, а так­са­ма ва ўрад і пар­ла­мент, у роз­ныя дзяр­жаў­ныя ўста­но­вы і