Вы тут

дэмаграфія

0 1240

Адаптацыі сістэмы патрабуе дэмаграфія

Сацыёлагі падлічылі: калі б не было прынята рашэнне аб павышэнні пенсійнага ўзросту, то праз два гады колькасць пенсіянераў вырасла б да 2 мільёнаў 445 тысяч.

0 899

У трох га­ра­дах Бе­ла­ру­сі муж­чын больш, чым жан­чын

Бе­ла­русь на­ле­жыць да кра­ін, дзе пра­цяг­лы пе­ры­яд коль­касць муж­чын­ска­га на­сель­ніц­тва мен­ш

0 2567

Врач может отказаться делать аборт

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» - один из наиболее обсуждаемых в обществе.