Вы тут

ЕС

Прэзідэнт: Беларусь выступае за пастаянны дыялог з Еўрасаюзам
0 990

Прэзідэнт: Беларусь выступае за пастаянны дыялог з Еўрасаюзам

Пра гэта 9 сакавіка заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы са спецыяльным прадстаўніком ЕС па правах чалавека Стаўрасам Ламбрынідзісам.

Страты ад адмены Шэнгена могуць дасягнуць 1,4 трлн еўра
0 751

Страты ад адмены Шэнгена могуць дасягнуць 1,4 трлн еўра

Зварот да памежнага кантролю ўнутры ЕС прывядзе да рэзкага павелічэння выдаткаў і цэн.

Роль Беларуси в качестве связующего звена для ЕС и ЕАЭС усиливается
0 2590

Роль Беларуси в качестве связующего звена для ЕС и ЕАЭС усиливается

На заседании Совета министров ЕС 15 февраля было принято решение о снятии ограничительных мер с Беларуси.

Стары Свет успомніў пра ўнутраныя межы
0 1057

Стары Свет успомніў пра ўнутраныя межы

Ужо праз два месяцы Шэнген разваліцца, калі Еўропа не ўтаймуе міграцыйны крызіс. 

Ці справіцца «старая Еўропа» з новымі выклікамі?
0 1720

Ці справіцца «старая Еўропа» з новымі выклікамі?

Тое, што сёння адбываецца на еўрапейскім кантыненце, здзіўляе нечаканасцю і нават палохае.

Зімовы час скарэкціраваў расклад руху цягнікоў
0 557

Зімовы час скарэкціраваў расклад руху цягнікоў

Бе­ла­рус­кая чы­гун­ка ўнес­ла ка­рэк­ты­вы ў рас­клад ру­ху між­на­род­ных цяг­ні­коў у су­вя­зі з пе­ра­хо­дам Ра­сіі, Укра­і­ны і кра­ін ЕС

Шат­ланд­ская біт­ва
0 405

Шат­ланд­ская біт­ва

Ба­раць­ба Вя­лі­ка­бры­та­ніі за за­ха­ван­не Шат­лан­дыі ў рам­ках сва­іх ме­жаў ста­ла най­боль­шай інт­ры­гай Еў­ро­пы ся­рэ­дзі­ны ве­

Усходняе перакрыжаванне
0 599

Усходняе перакрыжаванне

Ня­ўзва­жа­ная стра­тэ­гія ЕС па ад­на­ба­ко­вым уцяг­ван­ні кра­ін Ус­ход­ня­га парт­нёр­ства ў сфе­ру сва­іх ін­та­рэ­саў без уліч­ван­ня ін­т

Еў­ра­пар­ла­мент ра­ты­фі­ка­ваў па­гад­нен­не аб аса­цы­я­цыі з Укра­і­най
0 239

Еў­ра­пар­ла­мент ра­ты­фі­ка­ваў па­гад­нен­не аб аса­цы­я­цыі з Укра­і­най

Еў­ра­пей­скі пар­ла­мент ра­ты­фі­ка­ваў па­гад­нен­не аб аса­цы­я­цыі Укра­і­ны з ЕС, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы.