Вы тут

Ігар Капылоў

Багданаўка
0 949

Багданаўка

На вашы пытанні адказвае старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры НАН Беларусі Ігар КАПЫЛОЎ.

Палонка, Руда-Яварская, Капці
0 1545

Палонка, Руда-Яварская, Капці

На вашы пытанні адказвае старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры НАН Беларусі Ігар КАПЫЛОЎ

Дворышча
0 1425

Дворышча

Мяне цікавіць назва і гістарычнае мінулае вёскі, у якой я нарадзіўся і вырас, — Дворышча.

Кольна
0 535

Кольна

З'яў­ля­ю­ся даў­нім і па­ста­ян­ным пад­піс­чы­кам «Звяз­ды». З асаб­лі­вай ці­ка­вас­цю чы­таю ма­тэ­ры­я­лы на гіс­та­рыч­ныя тэ­мы.

0 1049

Анісімавічы і Дзераўная

Нам да­слаў ліст чы­тач Аляк­сей Шчар­ба­цэ­віч з вёс­кі Па­гон­ка Ба­ра­на­віц­ка­га ра­ё­на.

Я на Крынічнай. А дзе Радніковая?
0 1079

Я на Крынічнай. А дзе Радніковая?

Або ча­му вы­клі­кае спрэч­кі но­вы пра­ект за­ко­на пра геа­гра­фіч­ныя наз­вы

Тарашкевічы
0 1053

Тарашкевічы

Бра­ні­слаў Та­раш­ке­віч — аў­тар пер­шай «Бе­ла­рус­кай гра­ма­ты­кі для школ»

Сцяпан Некрашэвiч — грамадскi дзеяч i арганiзатар беларускай навукi
0 2666

Сцяпан Некрашэвiч — грамадскi дзеяч i арганiзатар беларускай навукi

Прозвiшча Некрашэвiч у беларусаў у першую чаргу асацыюецца з асобай вучонага-мовазнаўцы, аднаго з iнiцыятараў i заснавальнiкаў Iнстытута беларус

Ёсць імёны ў гарадоў і вёсак...
0 344

Ёсць імёны ў гарадоў і вёсак...

Шаноўныя чытачы!

Шамякін
0 1564

Шамякін

Прозвішча Шамякін у асноўным сустракаецца на тэрыторыі Расіі.