Вы тут

камбінат

Па­мят­ны знак на мес­цы бу­ду­ча­га кам­бі­на­та
0 309

Па­мят­ны знак на мес­цы бу­ду­ча­га кам­бі­на­та

У Пет­ры­ка­ве рас­па­ча­та бу­даў­ніц­тва гор­на-ўзба­га­чаль­на­га кам­бі­на­та.

Уклад­ваць гро­шы ў мы­ла і алей?
0 550

Уклад­ваць гро­шы ў мы­ла і алей?

Ча­му б і не: па­ча­ло­ся пер­ша­снае раз­мя­шчэн­не ак­цый (ІPO) Го­мель­ска­га тлу­шча­ва­га кам­бі­на­та