Вы тут

кража

0 908

У адной са сталічных крам наведвальніца скрала сумку работніцы

Ды абакрала яшчэ і кватэру пацярпелай.

0 795

Скраў 7 тысяч долараў

Гэтая сума знікла з кабінета дырэктара адной са сталічных транспартных кампаній.

0 667

Дзя­ду­ля аба­краў ба­бу­лю на аў­та­вак­за­ле ў Баб­руй­ску

87-га­до­вы пен­сі­я­нер аба­краў 78-га­до­вую жан­чы­ну на аў­та­вак­за­ле ў Баб­руй­ску, па­ве­да­мі­лі БЕЛ­ТА ва ўпраў­лен­ні ўнут­ра­ных спр

0 837

У пар­ла­мен­це Лат­віі аба­кра­лі дэ­пу­та­таў

У за­лу па­ся­джэн­няў пар­ла­мен­та Лат­віі пра­нік­лі зла­дзеі. Пра гэ­та па­ве­дам­ляе DЕLFІ.