Вы тут

Лічбавае тэлебачанне

0 985

Адрамантаваць антэну ў вёсцы пасля таго, як яе пашкодзіла навальніцай

Дача, як вядома, тое месца, дзе дажываюць свой век старыя рэчы.

0 1019

Ліч­ба «пра­пі­шац­ца» ў кож­ным до­ме

Ця­пер у Бе­ла­ру­сі 97,4% на­сель­ніц­тва ма­юць маг­чы­масць пры­маць тэ­ле­ві­зій­ны сіг­нал у «ліч­бе».

0 386

«8 каналаў павiнна быць у кож­ным до­ме...»

Уя­ві­це са­бе: вы пра­чну­лі­ся цёп­лай лет­няй ра­ні­цай, ка­лі яшчэ толь­кі-толь­кі раз­від­не­ла, п

0 751

Нялёгкі пераход на «лічбу»

У краіне ідзе кампанія перахода на лічбавае тэлебачанне. Але, упэўнены, для многіх чытачоў такі пераход застаецца не зусім зразумелым працэсам.

0 606

Эфірнае вяшчанне: галоўнае — раўнамернасць

Абсалютная большасць беларусаў цярпліва чакае 2015 года, калі айчыннае тэлебачанне канчаткова пяройдзе на лічбавае эфірнае вяшчанне.