Вы тут

Ма­гі­лё­ў

Клопат аб будучых матулях
0 327

Клопат аб будучых матулях

У Ма­гі­лё­ве ад­кры­лі су­час­нае ра­дзіль­нае ад­дзя­лен­не

Пад кніж­ным па­ра­со­нам
0 391

Пад кніж­ным па­ра­со­нам

У Ма­гі­лё­ве пра­цуе чы­таль­ня на свежым паветры

Музей алiмпiйскай сла­вы
0 285

Музей алiмпiйскай сла­вы

Ад­крыў­ся ў Ма­гі­лё­ве на­пя­рэ­дад­ні ад­крыц­ця зі­мо­вых Алім­пій­скіх гуль­няў у Со­чы.

Ня­бес­ная ады­сея Паў­ла Мас­ле­ні­ка­ва
0 835

Ня­бес­ная ады­сея Паў­ла Мас­ле­ні­ка­ва

У Ма­гі­лё­ве ад­зна­чы­лі юбі­лей вя­до­ма­га