Вы тут

Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь

0 397

На рынках павінен быць парадак. І кропка

У лі­пе­ні кі­раў­ніц­тва мі­ніс­тэр­стваў ганд­лю і ахо­вы зда­роўя, Дзярж­стан­дар­та пад­пі­са­лі су­мес­ны за­гад аб ства­рэн­ні ра­бо­чых г

0 679

Ну вель­мі дым­на...

Аў­стра­лія вы­каз­вае на­мер стаць цал­кам сва­бод­най ад ку­рэн­ня да 2020 го­да.

0 961

Калi бусел не даляцеў

Урачы акушэр-гінеколагі могуць атрымаць законнае права адмовіцца ад правядзення аператыўнага ўмяшання па перарыванні цяжарнасці

0 680

«Раскрыць» статус і атрымаць лячэнне

«Чаму я жыву з ВІЧ доўга» — гэта акцыя, паводле якой на вуліцы Някрасава, 75 урачыста адкрылі білборд з выявай ВІЧ-пазітыўнага беларуса Яўгена С

0 479

Частка радзімы ў Еўропе

Сама назва інтрыгуе. Спалучэнне назвы санаторыя з месцам, дзе ён знаходзіцца.