Вы тут

Нацбанк

Нацбанк Беларусі выключыў з абарачэння каля 70% купюр старога ўзору
0 1045

Нацбанк Беларусі выключыў з абарачэння каля 70% купюр старога ўзору

У асноўным гэта банкноты буйных намiналаў.

Гэты «пластык» не кусаецца
0 1618

Гэты «пластык» не кусаецца

Нацбанк Беларусі распрацаваў дакладныя рэкамендацыі па бяспечным выкарыстанні банкаўскіх картак.

Змяншаецца стаўка рэфінсавання
0 701

Змяншаецца стаўка рэфінсавання

З 1 мая гэты паказчык будзе складаць 22 працэнта гадавых.

Золатавалютныя рэзервы — 4 млрд 191,4 млн долараў
0 926

Золатавалютныя рэзервы — 4 млрд 191,4 млн долараў

Паводле інфармацыі прэс-службы Нацбанка.

Нацбанк зніжае стаўку рэфінансавання на 1%
0 852

Нацбанк зніжае стаўку рэфінансавання на 1%

Апошні раз яна ў Беларусі змянялася летась 9 студзеня.

Ламбардам «развязалі» рукі
0 902

Ламбардам «развязалі» рукі

Яны змогуць самастойна прадаваць незапатрабаваныя заклады коштам да 21 мільёна рублёў

Захаваць давер
0 383

Захаваць давер

Уваж­лі­вае стаў­лен­не да ча­ла­ве­ка па­він­на быць на ўсіх уз­роў­нях дзярж­кі­ра­ван­ня

Праверце банкноты, калі ласка!
0 399

Праверце банкноты, калі ласка!

Сёлета будуць значна пашыраны паўнамоцтвы і функцыі Нацыянальнага банка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 снежня 2014 г.

Нацыянальны банк Беларусі купляе Банк Масква—Мінск — даччыны банк ААТ «Банк Масквы».
0 365

Нацыянальны банк Беларусі купляе Банк Масква—Мінск — даччыны банк ААТ «Банк Масквы».

Чакаецца, што здзелка адбудзецца ў бліжэйшы час.

Рэ­зер­вы змен­шы­лі­ся
0 273

Рэ­зер­вы змен­шы­лі­ся

Па вы­ні­ках са­ка­ві­ка зо­ла­та­ва­лют­ныя рэ­зер­вы Бе­ла­ру­сі, згод­на з ме­та­да­ло­гі­яй МВФ, ска­ра­ці­лі­ся на 428,5 млн до­ла­раў

Для змя­нен­ня кур­са­вой па­лі­ты­кі Нац­бан­ка ня­ма пад­стаў
0 399

Для змя­нен­ня кур­са­вой па­лі­ты­кі Нац­бан­ка ня­ма пад­стаў

Сі­ту­а­цыя ў фі­нан­са­вай сфе­ры кра­і­ны вы­клі­кае асаб­лі­вы ін­та­рэс у на­сель­ніц­тва.

Творы Дастаеўскага як крыніца эканамічнай інфармацыі
0 273

Творы Дастаеўскага як крыніца эканамічнай інфармацыі

Як аба­ра­ніць ся­бе пры ка­ры­стан­ні фі­нан­са­вы­мі па­слу­га­мі?