Вы тут

паліва

Аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва па­да­ра­жэ­ла на 5%
0 350

Аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва па­да­ра­жэ­ла на 5%

Сё­ле­та ўпер­шы­ню ў на­шай кра­і­не з 8 лі­пе­ня па­вя­лі­чы­лі­ся цэ­ны на аў­та­ма­біль­нае па­лі­в