Вы тут

Пінск

Прагулкі па пінскай набярэжнай
0 664

Прагулкі па пінскай набярэжнай

Што рабіць камандзіровачнаму чалавеку летнім прыгожым вечарам у пінскай гасцініцы?

У Пінску бізнесмен мяняе прыпыначныя навесы на новыя
0 360

У Пінску бізнесмен мяняе прыпыначныя навесы на новыя

Партрэты класікаў беларускай літаратуры ўпрыгожылі аўтобусныя прыпынкі сталіцы Палесся.

Маскоўскі бізнесмен падарыў малой радзіме спартыўны комплекс
0 365

Маскоўскі бізнесмен падарыў малой радзіме спартыўны комплекс

У 2008 годзе адбыліся перагаворы прадпрымальніка з кіраўніцтвам горада.

Васіль Жарко правёў прыём грамадзян у Пінску
0 435

Васіль Жарко правёў прыём грамадзян у Пінску

Пераважалі пытанні сацыяльнай абароны.

Што робяць рэгіёны, каб сусветны крызіс прайшоў бокам
0 1348

Што робяць рэгіёны, каб сусветны крызіс прайшоў бокам

Вышэйшае кіраўніцтва дзяржавы ставіць задачы, але выконвацца яны павінны ў большасці сваёй на месцах. 

Зінаіда Мандроўская: «Магу адкрыта глядзець у вочы сваім выбаршчыкам»
0 1269

Зінаіда Мандроўская: «Магу адкрыта глядзець у вочы сваім выбаршчыкам»

Ёсць два процілеглыя пункты гледжання на работу дэпутата. 

Чым здзівіць маскоўскага госця ў Брэсце
0 885

Чым здзівіць маскоўскага госця ў Брэсце

Маскоўская настаўніца Жанна Дубовік прыехала ў Брэст адведаць бацьку.

З караваем і песняй
0 458

З караваем і песняй

адзначылі галоўнае свята хлебаробаў Брэстчыны ў Пінску

Га­ра­ды-ста­лі­цы Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства
0 1698

Га­ра­ды-ста­лі­цы Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства

  По­лацк — 1994 і 2003 га­ды

Над возерам...
0 747

Над возерам...

З вяс­ко­ва­га ту­рыс­тыч­на­га біз­не­су мож­на жыць, ка­лі гэ­тым усур'­ёз зай­мац­ца», — лі­чыць Ана­толь Мі­ніч, гас­па­дар ся­дзі­бы «Азёр

Пом­нік-скар­бон­ка
0 492

Пом­нік-скар­бон­ка

Не­звы­чай­ная скульп­тур­ная кам­па­зі­цыя ў го­нар бяз­до­мных жы­вёл з'я­віц­ца ў Пін­ску

Лі­нія пра­стой­вае, даў­гі рас­туць
0 348

Лі­нія пра­стой­вае, даў­гі рас­туць

Пін­скі за­вод штуч­ных скур даў­но ад­чу­ваў фі­нан­са­выя цяж­кас­ці з‑за не­ста­біль­най вы­твор­час­ці.