Вы тут

помнік

Гісторыкі шукаюць звесткі пра экіпаж, які загінуў на Старадарожчыне
0 1363

Гісторыкі шукаюць звесткі пра экіпаж, які загінуў на Старадарожчыне

«Не бывае безыменных герояў — бываюць героі, чые імёны былі забытыя».

Помнік Чапскаму ў раёне электрастанцыі?..
0 1118

Помнік Чапскаму ў раёне электрастанцыі?..

Асоба Караля Чапскага вартая таго, каб яе згадвалі зноў і зноў.

«Быццам фільм пра вайну паглядзелі...»
0 1074

«Быццам фільм пра вайну паглядзелі...»

У той дзень у Рыбцах загінулі 143 чалавекі.

Пом­нік-скар­бон­ка
0 551

Пом­нік-скар­бон­ка

Не­звы­чай­ная скульп­тур­ная кам­па­зі­цыя ў го­нар бяз­до­мных жы­вёл з'я­віц­ца ў Пін­ску

Аб­на­ві­лі пом­нік та­ла­кой
0 537

Аб­на­ві­лі пом­нік та­ла­кой

Ме­ма­ры­ял у го­нар вась­мі за­гі­нулых у Аф­га­ні­ста­не во­і­наў-ін­тэр­на­цы­я­на­ліс­таў ад­крыў­ся пас­ля рэ­кан­струк­цыі ў Стаўб­цоў­скі