Вы тут

Радзіма

Бла­сла­в­ен­не на подз­віг
0 562

Бла­сла­в­ен­не на подз­віг

 Царк­ва ўжо ў пер­шы дзень вай­ны за­клі­ка­ла са­вец­кіх гра­ма­дзян ах­вя­ра­ваць са­бой дзе­ля ра­дзі­мы

Маўчанне мінуўшчыны
0 1531

Маўчанне мінуўшчыны

Ці дачакаецца рэстаўрацыі ўнікальны помнік міжнароднага і рэспубліканскага значэння?

«Воб­раз Ра­дзі­мы ў вы­яў­лен­чым мас­тац­тве»
0 609

«Воб­раз Ра­дзі­мы ў вы­яў­лен­чым мас­тац­тве»

У Ма­гі­лё­ве стар­та­ваў XІX Між­на­род­ны пле­нэр па жы­ва­пі­се.

"...Але ж, любячы і паважаючы чужое, не прыніжай сваё"
0 628

"...Але ж, любячы і паважаючы чужое, не прыніжай сваё"

Далібог, адзін толькі крок ад смешнага да сумнага.