Вы тут

Соф'я Кусянкова

Тлумачэнні рагачоўскіх тапонімаў ад мясцовай краязнаўцы
0 2627

Тлумачэнні рагачоўскіх тапонімаў ад мясцовай краязнаўцы

Ужо зусім хутка, 4 верасня, у Рагачове пройдзе Дзень беларускага пісьменства.

Лучынская зорка
0 598

Лучынская зорка

Наша чытачка Соф'я Кусянкова ў раённы вузел паштовай сувязі прыехала са сваёй вёскі Лучын, каб падтрымаць журналістаў пры правядзенні падпісной кампаніі.

Хто па­пя­рэ­джа­ны, той уз­бро­е­ны
0 379

Хто па­пя­рэ­джа­ны, той уз­бро­е­ны

...Над­піс на пло­це «Асця­рож­на! У два­ры злы са­ба­ка!» нех­та, па­вод­ле анек­до­та, удак­лад­ніў ка­рот­кім: «Але без зу­боў».

Перамога  справядлівасці
0 491

Перамога справядлівасці

У ар­тыс­таў, як вя­до­ма, усё жыц­цё ў раз'­ез­дах: сён­ня тут кан­цэрт, заўт­ра там. Вось і ез­дзяць з гас­ці­ні­цы ў гас­ці­ні­цу.

Назвы прыдумаў Днепр
0 829

Назвы прыдумаў Днепр

Пра ба­га­тую гіс­то­рыю Лу­чы­на, што ў Ра­га­чоў­скім ра­ё­не, мож­на рас­каз­ваць шмат. Са­праўд­нае ба­гац­це — мяс­цо­выя та­по­ні­мы.

Кнігі «Беларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі» знайшлі сваіх уладальнікаў
0 645

Кнігі «Беларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі» знайшлі сваіх уладальнікаў

Паважаныя аматары даўніны, краязнаўцы! Як і абяцалі, на пачатку верасня мы падводзім вынікі нашага конкурсу.

АЛЁ, Народ на провадзе
0 584

АЛЁ, Народ на провадзе

Казалі адно...