Вы тут

трагедыя

Не вытрымала столь
0 731

Не вытрымала столь

Не­за­кон­ная пе­ра­пла­ні­роў­ка ледзь не пры­вя­ла да тра­ге­дыі

Пачварны дом як трагедыя
0 547

Пачварны дом як трагедыя

Бе­ла­рус­ка­га кла­сі­ка Льва Го­лу­ба па­ста­ві­лі ў адзін шэ­раг з Са­фі Ла­рэн

Тра­ге­дыя ў не­бе Укра­і­ны
0 476

Тра­ге­дыя ў не­бе Укра­і­ны

17 лі­пе­ня ста­ла вя­до­ма, што на тэ­ры­то­рыі Укра­і­ны, не­па­да­лёк ад мя­жы з Ра­сі­яй, упаў па­са­жыр­скі са­ма­лёт ма­лай­зій­скіх авія­

Маленькія дзеткі - вялікія бедкі...
0 430

Маленькія дзеткі - вялікія бедкі...

Хто вінаваты ў тым, што падлеткі пачынаюць свой шлях з крывой дарожкі?

У Латвіі абвешчана трохдзённая жалоба
0 512

У Латвіі абвешчана трохдзённая жалоба

Колькасць загінулых пры абрушэнні супермаркета Maxіma, размешчанага ў адным са спальных мікрараёнаў Рыгі, дасягнула 40 чалавек.