Вы тут

тыдзень памяці

0 685

Беларускае радыё абвяшчае тыдзень памяці заслужанага артыста БССР Ільі Кургана

Ілья Львовіч пайшоў з жыцця 21 жніўня гэтага года.

0 418

Ак­цыя «Ты­дзень па­мя­ці» стар­та­ва­ла ў эфі­ры Бе­ла­рус­ка­га ра­дыё

З на­го­ды 70-год­дзя вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў на Пер­шым на­цы­я­наль­ным ка­на­ле Бе­ла­рус­ка­га ра­д