Вы тут

якасць

Стаў­ка на якасць
0 527

Стаў­ка на якасць

Вы­зна­ча­ны прэ­тэн­дэн­ты кон­кур­су на са­іс­кан­не прэ­міі ўра­да Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь за да­сяг­нен­ні ў га­лі­не якас­ці

Ад каго залежыць якасць вады?
0 363

Ад каго залежыць якасць вады?

Са школь­ных га­доў мы ве­да­ем, што пры­ро­да не аб­дзя­лі­ла ва­дой Бе­ла­русь.