Вы тут

якасць

0 798

Нюансы выбару сотавага полікарбанату для парнікоў і цяпліц

Трывалыя і зручныя — менавіта такімі словамі можна ахарактарызаваць парнікі і цяпліцы, выкананыя з сотавага полікарбаната.

0 666

Стаў­ка на якасць

Вы­зна­ча­ны прэ­тэн­дэн­ты кон­кур­су на са­іс­кан­не прэ­міі ўра­да Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь за да­сяг­нен­ні ў га­лі­не якас­ці

0 527

Ад каго залежыць якасць вады?

Са школь­ных га­доў мы ве­да­ем, што пры­ро­да не аб­дзя­лі­ла ва­дой Бе­ла­русь.