Вы тут

Дыеты

0 1354

Вам гэта нельга!

Пры самых розных захворваннях страўнікава-кішачнага тракта нельга «траўмаваць» слізістую, правакаваць непрыемныя сімптомы.

0 1189

Толькі не дыета!

Дыет для пахудзення безліч, і кожная абяцае выдатны вынік — проста імгненнае пазбаўленне лішняй вагі. Але якой цаной?

0 929

Ве­гетарыян­ства спра­ва­ка­ва­ла эпі­дэ­мію дзі­ця­чых за­хвор­ван­няў

Дэ­фі­цыт ві­та­мі­ну В12 — час­ты ды­яг­наз, які ста­вяць швей­цар­скія пе­ды­ят­ры.

0 888

Ды­е­та з са­да­ві­ны і ага­род­ні­ны не ўра­туе ад ліш­ніх кі­ла­гра­маў

Су­пра­цоў­ні­кі Уні­вер­сі­тэ­та Ала­ба­мы (ЗША) вы­свет­лі­лі: ак­тыў­нае спа­жы­ван­не са­да­ві­ны і ага­род­ні­ны не да­па­мо­жа па­ху­дзець

0 932

Чар­на­сліў да­па­ма­гае кант­ра­ля­ваць ва­гу

Ка­лі двой­чы за дзень з'я­даць жме­ню чар­на­слі­ву, то ўдас­ца пе­ра­маг­чы не­кант­ра­ля­ва­ны го­лад і ўрэш­це па­ху­дзець, пі­ша Thе D

0 1174

Яч­мень — ідэа­льны пра­дукт для па­ху­дзен­ня

Ды­е­то­ла­гі ра­яць аба­вяз­ко­ва ўклю­чаць яго ў ра­цы­ён, бо яч­мень змя­шчае ма­ла ка­ло­рый у па­раў­

0 1179

Ды­е­то­ла­гі на­зва­лі ба­на­ны су­пер­пра­дук­там

Вя­до­ма, што ба­на­ны з'яў­ля­юц­ца вы­дат­най кры­ні­цай ка­лію.

0 1010

Бялковыя дыеты могуць прывесцi да камянёў у нырках

Дыеты, якія робяць упор на актыўнае спажыванне бялку, небяспечныя для здароўя, сцвярджае Універсітэт Гранады.

0 1248

Як харчавацца хворым на цукровы дыябет?

Лячэнне аднаго з самых распаўсюджаных захворванняў эндакрыннай сістэмы нашага арганізма прадугледжвае пэўны лад жыцця.

0 1258

Разнастайнасць — дарэчы

Урачы не рэкамендуюць ні "лячэбны пост", ні "нулявыя дыеты", паколькі ў гэтых выпадках арганізм пазбаўляецца не толькі калорый, але і неабходных

0 1432

Прыкладнае меню пры атлусценні

Прыкладнае меню: 1.

0 1798

Дыеты пры атлусценні

I. Дыета, якая змяшчае 1500 калорый Сутачны рацыён:

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.