Вы тут

"Родная прырода": чытай і любуйся!


У Вы­да­вец­ка­га до­ма "Звяз­да" з'я­віў­ся но­вы, па-са­праўд­на­му ці­ка­вы і пры­го­жы пра­ект — ча­со­піс "Род­ная пры­ро­да".


Увага! Старонка больш не абнаўляецца. Новыя выпускі часопіса "Родная прырода" знаходзяцца тут.

Ба­га­та ілюст­ра­ва­ны ўні­каль­ны­мі фо­та­здым­ка­мі пей­за­жаў род­най зям­лі, яе вя­лі­кіх і ма­лых на­сель­ні­каў — рас­лін і кве­так, ча­со­піс, ка­лі яго гар­та­еш, абу­джае са­мыя свет­лыя па­чуц­ці, го­нар за сваю пры­го­жую кра­і­ну, до­рыць ад­чу­ван­не су­лад­дзя з на­ва­коль­ным све­там.


"Родная прырода" абвяшчае конкурс!

Прырода – адно з самых галоўных багаццяў чалавека. Яна вучыць прыгажосці і дабрыні, дапамагае зрабіць першыя ў жыцці адкрыцці і дзеліцца з намі сваімі цікавымі сакрэтамі.

Прыйшоў час паказаць на старонках часопіса ўсё яе хараство! Запрашаем юных чытачоў да ўдзелу ў новым творчым конкурсе, прысвечаным прыродзе роднага краю. Дасылайце свае фотаздымкі, эсэ, апавяданні, малюнкі ў рэдакцыю часопіса “Родная прырода” (220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а ці на e-mail: pryroda@zviazda.by). Найлепшыя работы будуць апублікаваны на старонках “Юнага натураліста”, а іх аўтары напрыканцы года атрымаюць падарункі ад Выдавецкага дома “Звязда”.


 

2016 год

 

 

№3/2016

№2/2016

№1/2016

2015 год

 

№12/2015

№11/2015

№10/2015

№9/2015

№8/2015

№7/2015

№6/2015

№5/2015

№4/2015

№3/2015

№2/2015

№1/2015

 


 

2014 год

 

№12/2014

№11/2014

№10/2014

№9/2014

№8/2014

№7/2014

№6/2014

№5/2014

№4/2014(+укладка)

№3/2014 (+укладка)

№2/2014

№1/2014

_________________________________________________________________________________________

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Кватэры разыходзяцца як гарачыя піражкі. 2023 год можа стаць сапраўды рэкордным

Кватэры разыходзяцца як гарачыя піражкі. 2023 год можа стаць сапраўды рэкордным

Як адзначаюць фінансавыя эксперты, рынак жылой нерухомасці выйшаў на беспрэцэдэнтна высокія паказчыкі па колькасці здзелак.

Культура

«Сцежкі жыцця» Паўліны Мядзёлкі

«Сцежкі жыцця» Паўліны Мядзёлкі

Была ў Купалы... Купалінка.

Калейдаскоп

Красоўкі і твідавы гарнітур — не пара

Красоўкі і твідавы гарнітур — не пара

Якія прамашкі жанчын у адзенні выдаюць адсутнасць густу?

Культура

Як пакажуць мінулае ў кінастужцы «На другім беразе»

Як пакажуць мінулае ў кінастужцы «На другім беразе»

Хто здолее змяніць гісторыю ці змяніцца пад яе ўплывам?