Вы тут

«Наш Грун­вальд»


Фотафакт: 19-20 лі­пе­ня ад­быў­ся VІ між­на­род­ны фес­ты­валь ся­рэд­ня­веч­най куль­ту­ры і му­зы­кі «Наш Грун­вальд», пры­све­ча­ны 604-й га­да­ві­не ле­ген­дар­най Грун­валь­дскай біт­вы. Тра­ды­цый­на най­буй­ней­шы бе­ла­рус­кі фес­ты­валь ва­ен­на-гіс­та­рыч­най рэ­кан­струк­цыі прай­шоў у му­зей­ным комп­лек­се «Ду­дут­кі».

456

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка пра Беларусь і Расію: Мы суверэнныя і незалежныя дзяржавы

Аляксандр Лукашэнка пра Беларусь і Расію: Мы суверэнныя і незалежныя дзяржавы

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў ваеннай сферы.

Эканоміка

Спецыялісты расказалі пра асаблівасці функцыянавання АЭС

Спецыялісты расказалі пра асаблівасці функцыянавання АЭС

Пра кантроль за станам АЭС расказалі эксперты Дзяржатамнагляда.