Вы тут

Экалогія на двух колах


22 ве­рас­ня ўвесь свет тра­ды­цый­на ад­зна­чыць Дзень без аў­та­ма­бі­ля

Дзя­ку­ю­чы пра­вя­дзен­ню гэ­тай між­на­род­най эка­ла­гіч­най ак­цыі ат­мас­фер­нае па­вет­ра ў на­шай кра­і­не што­год па­збаў­ля­ец­ца ад больш чым 350 тон шкод­ных рэ­чы­ваў.

Спа­дзя­ём­ся, што і для вас гэ­ты не­звы­чай­ны ве­рас­нё­вы па­ня­дзе­лак ста­не на­го­дай, каб па­чаць ты­дзень, а маг­чы­ма і жыц­цё, па-но­ва­му, пе­ра­сеў­шы з аў­та­ма­бі­ля на ве­ла­сі­пед ці гра­мад­скі транс­парт.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Распачынаецца сезон атракцыёнаў. Хто і як сочыць за іх станам?

Распачынаецца сезон атракцыёнаў. Хто і як сочыць за іх станам?

У Беларусі адпрацавала 65 % атракцыёнаў (160 штук), а многія працуюць і звыш 30 гадоў.

Эканоміка

Як выбраць кватэру на другасным рынку

Як выбраць кватэру на другасным рынку

За апошнія некалькі месяцаў рынак другаснага жылля прыкметна ажывіўся. 

Грамадства

Каб набываць тавар бяспечна, ці Як абараніць правы спажыўца

Каб набываць тавар бяспечна, ці Як абараніць правы спажыўца

У краіне на 11 % знізілася агульная колькасць зваротаў грамадзян, звязаных з парушэннем правоў спажыўцоў. 

Грамадства

У Беларусі даследуюць вакцыну супраць раку

У Беларусі даследуюць вакцыну супраць раку

Працягваецца навуковае даследаванне ДНК-вакцыны супраць раку ў рамках беларуска-амерыканскага праекта.