Вы тут

Амаль 400 мільёнаў аперацый за паўгода


Коль­касць бан­каў­скіх пла­цеж­ных кар­так, якія зна­хо­дзяц­ца ў зва­ро­це (на 1 лі­пе­ня 2014 го­да) скла­ла 12,626 млн адзі­нак. У тым лі­ку 5,465 млн — аплат­най сіс­тэ­мы «Бел­Карт», 7,161 млн — між­на­род­ных пла­цеж­ных сіс­тэм.

У Бе­ла­ру­сі ўста­ноў­ле­на 3785 ін­фа­кі­ёс­каў, 4230 бан­ка­ма­таў, 56047 ар­га­ні­за­цый ганд­лю (сэр­ві­су) аб­ста­ля­ва­ны 81066 аплат­ны­мі тэр­мі­на­ла­мі.

За пер­шае паў­год­дзе 2014 го­да на тэ­ры­то­рыі кра­і­ны ажыц­цёў­ле­на 399 млн 266 ты­сяч 58 апе­ра­цый з вы­ка­ры­стан­нем бан­каў­скіх пла­цеж­ных кар­так у бе­ла­рус­кіх руб­лях на су­му 140 трлн 933 млрд 586 млн руб­лёў. Удзель­ная ва­га без­на­яў­ных апе­ра­цый у агуль­най коль­кас­ці апе­ра­цый з вы­ка­ры­стан­нем пла­цеж­ных кар­так скла­ла 71,1%, а ў су­мар­ным вы­ра­жэн­ні — 25%.

Агуль­ная коль­касць апе­ра­цый у за­меж­най ва­лю­це за 1 паў­год­дзе 2014 скла­ла 2 млн 532 ты­ся­чы 326 апе­ра­цый на су­му 1 млрд 135 млн 187 ты­сяч до­ла­раў ЗША. Удзель­ная ва­га без­на­яў­ных апе­ра­цый у агуль­най коль­кас­ці апе­ра­цый з вы­ка­ры­стан­нем пла­цеж­ных кар­так у за­меж­най ва­лю­це скла­ла 17,8%, а ў су­мар­ным вы­ра­жэн­ні — 15,5%.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі На­цы­я­наль­на­га бан­ка.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.