Вы тут

Колькі трэба бегаць, каб «згарэла» выпітая газіроўка?


Каб спа­ліць ка­ло­рыі, якія змя­шча­юц­ца ў ад­ной бля­шан­цы ко­лы, трэ­ба пра­бег­чы больш за 6 кі­ла­мет­раў. Экс­пер­ты за­клі­ка­юць змя­шчаць па­доб­ную ін­фар­ма­цыю на ўпа­коў­цы з га­зі­роў­кай, каб лю­дзі ме­лі рэ­аль­нае ўяў­лен­не аб тым, што п'юць, пі­ша Thе Dаіlу Mаіl.

22-44hron

Так, у 500 мі­лі­літ­рах ко­лы 210 ка­ло­рый. Ад­нак для мно­гіх лю­дзей гэ­тая ін­фар­ма­цыя ні­чо­га не зна­чыць. Пры гэ­тым ве­дан­не пра шко­ду пра­дук­ту ўплы­вае на вы­бар лю­дзей. Як па­ка­за­ла да­сле­да­ван­не Блум­берг­скай шко­лы гра­мад­ска­га зда­роўя, пад­лет­кі, якія да­вед­ва­лі­ся пра шко­ду га­зі­роў­кі ў пе­ра­лі­ку на ак­тыў­насць, якая па­тра­бу­ец­ца для спаль­ван­ня ка­ло­рый, час­цей ад яе ад­маў­ля­лі­ся або вы­бі­ра­лі ма­лень­кія бу­тэль­кі.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.