Вы тут

Маршрут узгадні з раскладам


Мін­скае ад­дзя­лен­не Бе­ла­рус­кай чы­гун­кі агу­чы­ла па­ра­дак кур­сі­ра­ван­ня цяг­ні­коў рэ­гі­я­наль­ных лі­ній эка­ном-кла­са 6-9 ліс­та­па­да.

5-42

Так, на ўчаст­ках Мінск — Ма­ла­дзеч­на, Мінск — Ба­ры­саў — Ор­ша, Мінск — Ба­ра­на­ві­чы — Брэст, Мінск — Асі­по­ві­чы — Баб­руйск — Жло­бін 6 ліс­та­па­да цяг­ні­кі бу­дуць ха­дзіць як па пят­ні­цах, 7-8 ліс­та­па­да — як па ра­бо­чых днях, а 9 ліс­та­па­да — як па ня­дзе­лях. На ўчаст­ках Ма­ла­дзеч­на — Гу­да­гай, Ма­ла­дзеч­на — Кру­ляў­шчыз­на, По­лацк, Ма­ла­дзеч­на — Лі­да 6 ліс­та­па­да цяг­ні­кі рэ­гі­я­наль­ных лі­ній эка­ном-кла­са бу­дуць кур­сі­ра­ваць па рас­кла­дзе ра­бо­ча­га дня, а 7-9 ліс­та­па­да — па рас­кла­дзе вы­хад­но­га дня. На ўчаст­ку Ор­ша — Ле­пель 6-8 ліс­та­па­да цяг­ні­кі бу­дуць пе­ра­во­зіць па­са­жы­раў па рас­кла­дзе ра­бо­ча­га дня.

Так­са­ма ў гэ­тыя дні пры­зна­ча­юц­ца да­дат­ко­выя цяг­ні­кі. 6 ліс­та­па­да ў рас­кла­дзе з'я­вяц­ца на­ступ­ныя: Мінск — Алях­но­ві­чы — Мінск ад­праў­лен­нем з «Мінск-Паў­ноч­на­га» ў 15.19, са стан­цыі Алях­но­ві­чы — у 16.52. Гэ­ты ж цяг­нік бу­дзе ад­праў­ляц­ца яшчэ ў 16.12 (з Алях­но­ві­чаў — у 19.02). У рас­кла­дзе з'я­віц­ца і да­дат­ко­вы цяг­нік Мінск — Стоўб­цы — Мінск ад­праў­лен­нем з «Ін­сты­ту­та куль­ту­ры» ў 16.35, са Стоўб­цаў — 19.22. 7-8 ліс­та­па­да да па­слуг па­са­жы­раў да­дат­ко­выя цяг­ні­кі: Мінск — Алях­но­ві­чы — Мінск ад­праў­лен­нем з «Мінск-Паў­ноч­на­га» ў 9.16, з Алях­но­ві­чаў — у 11.09; Мінск — Стоўб­цы — Мінск ад­праў­лен­нем з «Ін­сты­ту­та куль­ту­ры» ў 7.39, са Стоўб­цаў — у 13.02; Мінск — Таль­ка — Мінск, які ад­пра­віц­ца з «Мінск-Па­са­жыр­ска­га» ў 10.06, са стан­цыі Таль­ка — у 12.57.

7-8 ліс­та­па­да да­дат­ко­ва пры­зна­ча­ец­ца цяг­нік Ма­ла­дзеч­на — Па­раф'­я­наў — Ма­ла­дзеч­на ад­праў­лен­нем з Ма­ла­дзеч­на ў 7.38, са стан­цыі Па­раф'­я­наў — у 9.58. 9 ліс­та­па­да ў рас­кла­дзе з'я­віц­ца і да­дат­ко­вы цяг­нік Ор­ша — Ле­пель — Ор­ша ад­праў­лен­нем са стан­цыі «Ор­ша-Цэнт­раль­ная» ў 13.41, са стан­цыі Ле­пель — у 18.15.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.