Вы тут

Блок Пятра Парашэнкі заняў найбольшую колькасць месцаў у Радзе


Цэнт­раль­ная вы­бар­чая ка­мі­сія Укра­і­ны пад­вя­ла афі­цый­ныя вы­ні­кі вы­ба­раў у Вяр­хоў­ную Ра­ду. Най­боль­шую коль­касць мес­цаў у пар­ла­мен­це, ня­гле­дзя­чы на пе­ра­мо­гу «На­род­на­га фрон­ту» прэм'­ер-мі­ніст­ра Ар­се­нія Яца­ню­ка, за кошт вы­ба­раў у ад­на­ман­дат­ных акру­гах атрым­лі­вае Блок Пят­ра Па­ра­шэн­кі, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы.

12-34

 

Па­вод­ле пра­та­ко­ла ЦВК, у шмат­ман­дат­най агуль­на­дзяр­жаў­най акру­зе «На­род­ны фронт» атры­маў 22,14% га­ла­соў, Блок Пят­ра Па­ра­шэн­кі — 21,81%, гэ­та зна­чыць 64 і 63 дэ­пу­тац­кія ман­да­ты ад­па­вед­на. У той жа час з улі­кам вы­ні­каў га­ла­са­ван­ня ў ад­на­ман­дат­ных акру­гах Блок Пят­ра Па­ра­шэн­кі атрым­лі­вае ў Ра­дзе 132 мес­цы, «На­род­ны фронт» — 50, «Са­ма­да­па­мо­га» — 33, Апа­зі­цый­ны блок — 29, Ра­ды­каль­ная пар­тыя — 22, «Баць­каў­шчы­на» — 19.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.