Вы тут

Сур'ёзныя рашэнні лепш прымаць на галодны страўнік


Утрэхц­кі ўні­вер­сі­тэт вы­свет­ліў, ка­лі ча­ла­ве­ку лепш за ўсё пры­маць ра­шэн­ні. Аказ­ва­ец­ца, са­мыя пра­віль­ныя дум­кі пры­хо­дзяць у мо­мант го­ла­ду. А вось на сы­ты страў­нік лепш ра­шэн­ні не пры­маць, каб не да­пус­ціць па­мыл­ку. Гэ­та да­ка­заў экс­пе­ры­мент з доб­ра­ах­вот­ні­ка­мі. Лю­дзей раз­бі­лі на дзве гру­пы. Пры гэ­тым усім удзель­ні­кам за­ба­ра­ня­ла­ся да экс­пе­ры­мен­ту пры­маць ежу. Да­лей ад­ной гру­пе доб­ра­ах­вот­ні­каў да­лі сня­да­нак. Дру­гая гру­па пра­цяг­ва­ла га­ла­даць. Пас­ля прай­шлі тэс­ты. У вы­ні­ку гру­па га­лод­ных доб­ра­ах­вот­ні­каў вы­кон­ва­ла па­стаў­ле­ныя пе­рад ёй за­да­чы хут­чэй і больш дак­лад­на. А вось сы­тая да­пус­ка­ла больш па­мы­лак, даў­жэй пры­ма­ла ра­шэн­ні. Для чыс­ці­ні экс­пе­ры­мен­ту тэст паў­та­ры­лі на на­ступ­ны дзень, па­мя­няў­шы доб­ра­ах­вот­ні­каў мес­ца­мі. Вы­нік быў ана­ла­гіч­ным.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.