Вы тут

«ДАФ» пратараніў тры «МАЗы»...


У Ба­ры­саў­скім ра­ё­не ад­бы­ло­ся да­рож­на-транс­парт­нае зда­рэн­не з удзе­лам ча­ты­рох гру­за­ві­коў.

— Ава­рыя зда­ры­ла­ся ка­ля ся­мі га­дзін ра­ні­цы на 437-м кі­ла­мет­ры тра­сы М-1 Брэст — Мінск — мя­жа Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі, — рас­ка­за­лі ў Мін­скім аб­лас­ным упраў­лен­ні МНС. — Як ака­за­ла­ся, ва­дзі­цель гру­за­во­га аў­та­ма­бі­ля «ДАФ» не спра­віў­ся з кі­ра­ван­нем, у вы­ні­ку ча­го аў­то су­тык­ну­ла­ся з тры­ма гру­за­ві­ка­мі «МАЗ», якія ста­я­лі на ўзбо­чы­не. На­шы ра­бот­ні­кі бы­лі вы­му­ша­ны пры да­па­мо­зе гід­раў­ліч­на­га ін­стру­мен­ту да­ста­ваць з ка­бі­ны це­ла за­гі­ну­ла­га 31-га­до­ва­га кі­роў­цы ад­на­го з «МАЗаў». Па­цяр­пеў і яшчэ адзін ва­дзі­цель «МА­За», яко­га шпі­та­лі­за­ва­лі з ад­кры­тай чэ­рап­на-маз­га­вой траў­май. Кі­роў­ца трэ­ця­га «МА­За», як і ві­ноў­нік зда­рэн­ня, ва­дзі­цель гру­за­ві­ка «ДАФ», не па­цяр­пе­лі. Яшчэ пад­раз­дзя­лен­ні МНС пра­вя­лі ра­бо­ты па змы­ве з пра­ез­най част­кі пра­лі­та­га па­лі­ва.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.